vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-96 Pobuda za brezplačen najem športne dvorane v Stopičah


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

KS Stopiče organizira oz. zbira sredstva za igrišče in v ta namen organizira dobrodelno prireditev kjer se bo v športni dvorani v Stopičah odvijalo mednarodno športno tekmovanje v tajskem boksu, zato pobuda, da občina da KS dvorano v brezplačen najem ali vsaj po nižji ceni; Nekorektno je, da se krajanom kljub prizadevanju še dodatno zaračunava za najem dvorane.

Odgovor

Upravljavec Športne dvorane Stopiče je Osnovna šola Stopiče. Mestna občina Novo mesto je postavila okvirni načrt in cenik za uporabo dvorane za športna društva. Za oddajanje dvorane v najem oz. brezplačno uporabo drugim uporabnikom se mora Krajevna skupnost obrniti neposredno na OŠ Stopiče.

 

 

Pripravila:                                                        

 

Ivica Menger                                                 dr. Vida Čadonič Špelič

višja svetovalka za šport in mladino                      direktorica

Nazaj na seznam