vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pobude glede prenove Glavnega trga in arheoloških odkritij na njem


Datum: 21. 11. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Ob prenovi Glavnega trga se je pod več sloji pokazala izjemno lepa, s kamni tlakovana cesta iz okoli 15. stoletja. Cesto sestavljajo obrobe in diagonalne povezave iz pravokotnih kamnov, vmes so kamni poljubnih oblik, mulda teče po sredi ceste.

Kolikor je znano, bodo kamne odstranili, da bi prišli še do nižjih slojev. Predlagam:

  1. da se projekt dopolni tako, da se vsaj del ceste ohrani in prekrije s steklom;
  2. da se kamni vsaj v dolžini 20 m kontrolirano odstranijo in premestijo na drugo lokacijo;
  3. da se (večjim) podjetjem iz Novega mesta ponudi možnost, da na svoje stroške odstranijo in restavrirajo del kamnite površine na svoji lokacij

Odgovor

V okviru arheoloških raziskav, ki potekajo ob prenovi javnih mestnih površin mestnega jedra Novega mesta je prišlo, kot ste že seznanjeni, do odkritja srednjeveškega tlaka na Glavnem trgu. Gre za srednjeveško cesto datirano v obdobje med 16. in 18. stoletjem, ki se nahaja cca. 40 cm pod obstoječim tlakom. Najdba je vsekakor zanimiva in bi jo želeli ohraniti, vendar je pri tem več praktično nepremostljivih ovir.

Po posvetovanju s projektanti, nadzorom in izvajalci ugotavljamo, da je infrastrukturni kolektor, zaradi katerega se v prvi vrsti izvaja celovita prenova javnih površin mestnega jedra, umeščen optimalno glede na širok izkop (širine cca. 4,5 m) in globino (cca. 4,5 m). Sama izvedba kolektorja pa posega praktično v celotno območje srednjeveškega cestišča. Poleg tega je na kolektor vezanih veliko prečnih navezav podzemne infrastrukture, ki potekajo na globini 80-100,  v razmeroma gostih razmakih in bodo v vsakem primeru posegale v srednjeveški tlak.

Predlog, da se del ohranjenega tlaka ohrani in prekrije s steklom, je problematična, saj se je v nekaj poskusih v drugih mestih izkazalo, da je pohodno steklo za javno površino prenevarno (zdrsi ljudi v zimskem času), izpostavljeno vandalizmu (namerno razbitje) in funkcionalno omejeno (rosenje, poškodbe…), predvsem pa se v ohranjenih arheoloških plasteh, ki so s steklom prekrite v zunanjih površinah začne nabirati umazanija, območja se zaraščajo (zaradi sončne svetlobe) in je v kratkem času zadeva neuporabna, neugledna in izgubi ves svoj smisel. Takšne rešitve so primerne zato izključno v zaprtih in pokritih območjih stavb ali atrijev.

Predlog, da se tlak preseli na drugo lokacijo je upoštevan, saj se je MONM že dogovorila z Dolenjskim muzejem, da se tlak v velikosti 8 x 8 m prenese na drugo lokacijo (v odprti prostor Dolenjskega muzeja), kjer se ga ustrezno restavrira oz. rekonstruira. Večja površina ni smiselna, obseg 64 m2 je bil predlagan s strani samega Dolenjskega muzeja. Ob tem tudi ni potrebe po umestitvi tlaka na zasebna zemljišča podjetij, saj bo v odprtem delu Dolenjskega muzeja najbolj kvalitetno restavriran in pod ustreznim nadzorom.

Končno odločitev glede prezentacije ali ohranitve srednjeveškega tlaka pa bo sprejelo Ministrstvo za kulturo, ki izvaja nadzor nad arheološkimi izkopavanji na Glavnem trgu.

 

 

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,

višja svetovalka za investicije           

 

 

Alenka MUHIČ,                                                                               dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                                   vodja urada

 

Nazaj na seznam