vodilna slika

Tehnični popravek objave Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v MONM

datum: 03. 01. 2020

Dolenjski uradni list 29 - 2019.

V skladu s 27. členom Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št.14/19 – UPB -1) ter Pravilnikom o ustanovitvi in izdajanju Dolenjskega uradnega lista z dne 18. 3. 2015 je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

                                                        TEHNIČNI POPRAVEK

objave Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o                    

                               ureditvi cestnega prometa v MONM  

 

Pri objavi Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v MONM v Dolenjskem uradnem listu številka 28/19, z dne 9.12.2019, je prišlo do tehnične napake, in sicer je pri objavi izpadel grafični prikaz Priloga 1. Zaradi navedenega se dodatno objavi v Dolenjskem uradnem listu grafični prikaz Priloga 1, ki je sestavni del te Odredbe.

53. Priloga - PREGLEDNA KARTA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN.pdf

 

Št. 007-4/2019/3

Novo mesto, dne 17.12.2019

 

 

 

 

 

                                                                                                          Župan

                                                                                       Mestne občine Novo mesto

                                                                                       mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

 

 

 

nazaj