vodilna slika

Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 18. 01. 2019

Dolenjski uradni list 3 - 2019

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) in v skladu z 11. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) ter v skladu s sklepom Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto, št. 032-22/2018 z dne 9. 1. 2019 je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 2. seji dne 17. 1. 2019 sprejel naslednji

 

S K L E P

o potrditvi mandata

člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

 

potrdi mandat

člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

Goranu Makarju

kot naslednjemu kandidatu na Listi Gregorja Macedonija

za volitve članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

2.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 9001-8/2018

Datum:   17. 1. 2019

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

nazaj