vodilna slika

Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2018

datum: 11. 05. 2018

Dolenjski uradni list 11 - 2018

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14, v nadaljevanju ZPoIS) in 28. člena Statuta Mestne )občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) izdajam

 

 

S K L E P 
o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2018

 

 

1. člen

Višina sredstev za financiranje političnih strank, zastopanih v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto, se določi v proračunu Mestne občine Novo mesto za tekoče proračunsko leto.

 

Za leto 2018 so sredstva za namen iz prejšnjega odstavka zagotovljena v višini 0,25 EUR/mesec za glas, ki ga je politična stranka prejela na lokalnih volitvah leta 2014, in sicer v proračunski postavki 01 011116 Financiranje političnih strank.

 

Sredstva se bodo izplačala za obdobje od januarja 2018 do poteka mandata zdajšnjemu Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, predvidoma v novembru 2018.

 

 

2. člen

V skladu s 1. členom tega sklepa pripadajo posameznim političnim strankam za leto 2018 sredstva v naslednji višini:

 

Zap.

št.

Ime politične stranke

Število glasov

Znesek v eur

na mesec

Znesek v eur

za leto 2018 (do novembra 2018; zaklj. mandata)

1.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

1645

411,25

4.523,75

2.

STRANKA MODERNEGA CENTRA – SMC (prej Stranka Mira Cerarja)

1453

363,25

3.995,75

3.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS

1285

321,25

3.533,75

4.

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV - DESUS

1076

269,00

2.959

5.

SOLIDARNOST

974

243,50

2.678,50

6.

GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA – GAS (prej Liberalno gospodarska stranka)

869

217,25

2.389,75

7.

SOCIALNI DEMOKRATI - SD

714

178,50

1.963,50

8.

SLOVENIJA ZA VEDNO - SZV

703

175,75

1.933,25

9.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI - NSi

577

144,25

1.586,75

10.

ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD

495

123,75

1.361,25

11.

ZAVEZNIŠTVO ZA NOVO MESTO – ZaNM (ZaAB, ZARES)

438

109,50

(50% - 54,75 ZaAB)

(50% - 54,75  ZARES)

1.204,50

 (50% - 602,25 ZaAB)

(50% - 602,25  ZARES)

12.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS

388

97,00

1.067

 

3. člen

Sredstva se političnim strankam nakažejo na njihove transakcijske račune v dveh obrokih, in sicer za prvo polletje v mesecu juniju in za drugo polletje v mesecu oktobru 2018.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem Uradnem listu, uporablja pa se za leto 2018.

 

 

Številka: 040-1/2018

Datum:   8.5.2018

 

 

mag. Gregor Macedoni, l. r.
župan

nazaj