Sklep o vzpostavitvi videonadzora

datum: 14. 07. 2017

Dolenjski uradni list 2017

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) ter 1. člena Pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel naslednji

 

SKLEP

O VZPOSTAVITVI VIDEONADZORA

 

  1. člen

 

Mestna občina Novo mesto vzpostavi videonadzor na območju zemljišča parc. št. 1087/2 (del javne poti št. 799526) in 1086/5,  obe KO 1454-Daljni vrh.

 

 

    člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 371-28/2017 - 703

Novo mesto, dne 6. julija 2017

 

župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                      mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj