Župan Gregor Macedoni še naprej vodi Razvojni svet regije JV Slovenije

datum: 26. 02. 2021

Župan Gregor Macedoni je bil na včerajšnjem Razvojnem svetu regije JV Slovenije ponovno potrjen za predsednika. Na seji sta bila ključna poudarka (poleg volitev) še imenovanje odborov Razvojnega sveta in oblikovanje stališča do osnutka nove pokrajinske zakonodaje. V vlogi predsednika Razvojnega sveta in Sveta JV Slovenije je župan Gregor Macedoni ta teden podpisal tudi dodatek k Dogovoru za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija. Razvojni program tako obsega 28 projektov v skupni vrednosti dobrih 64,9 milijonov evrov, od tega je za sofinanciranje predvidenih dobrih 34 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

S podpisanim dodatkom k dogovoru se uresničuje Regionalni razvojni program Jugovzhodne regije. Namen dokumenta je nov zagon izvajanja regionalne politike, predvsem pa zagotovitev financiranja za izvedbo projektov, ki so jih lokalne skupnosti in drugi deležniki prepoznali kot najpomembnejše razvojne projekte regije.

Med drugim je z dodatkom v Dogovoru za razvoj regije spremenjen tudi nosilec projekta  »urbaNMakerspace«, katerega skupna ocenjena vrednost znaša nekaj več kot 595.000 evrov, od tega bo na voljo približno 470.000 evrov sredstev evropske kohezijske politike. Gre za projekt skupnostne delavnice, ki je nastal ob potrebi, da se v Mestni občini Novo mesto poišče prostor za manjša inovativna podjetja.

V dogovor za razvoj regij so sicer že vključeni projekti Mestne občine Novo mesto, in sicer projekt Poslovna cona Cikava, skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 3.300.000 evrov, od tega gre za nekaj več kot 978.000 evrov občinskih sredstev in dobrih 2.300.000 evrov sredstev iz državnega proračuna. V dogovoru so tudi trije projekti na področju trajnostnostne mobilnosti in povezovanja kolesarskih poti med regijami, in sicer projekt Regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Straža, projekt Regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan in projekt Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč- Novo mesto. Med projekti v dogovoru za razvoj regij je sicer tudi Prostorsko-komunalna ureditev romskega naselja Žabjak-Brezje.

 

nazaj