Sofinanciranje mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turstično promocijo občine za leto 2020

datum: 24. 03. 2020

Objavljamo razpis za sofinanciranje izvedbe mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki bodo potekale v letu 2020, in ki imajo pomen za turistično promocijo Mestne občine Novo mesto in destinacije Dolenjska. Predvidena višina razpisanih sredstev je 25 tisoč evrov.

Predmet sofinanciranja so množične športne, kulturne, turistične in druge prireditve z medobčinsko in mednarodno udeležbo, ki v Mestni občini Novo mesto ali v destinaciji Dolenjska (vodilne destinacije Novo mesto, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice) generirajo večje število nočitev in imajo pomen za turistično promocijo občine oziroma destinacije Dolenjska, in bodo potekale v letu 2020. 

Zainteresirani prosilci lahko oddate vlogo - prijavne obrazce za dodelitev sredstev do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 15. aprila

Če v prvem razpisnem roku vsa sredstva ne bodo razdeljena, bo komisija do vključno 1. oktobra prispele vloge odpirala enkrat mesečno. Na podlagi odločitve komisije bo občina prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave .

 

Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev sredstev in prijavni obrazci so na voljo TUKAJ. 

nazaj