Po vsej Sloveniji razglašena velika požarna ogroženost

datum: 19. 03. 2020

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki od 20. marca velja na območju celotne države. V zadnjem času se število požarov v naravnem okolju povečuje, kar pomeni tudi večjo izpostavljenost gasilcev možnosti okužbe s korona virusom. Prepoved kurjenja v naravi je zato eden od ukrepov v boju proti epidemiji in zmanjšanju ogroženosti članov gasilskih enot pred okužbo.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor.

 

V zvezi z zgoraj navedenimi prepovedmi so določene nekatere izjeme. Mednje spada tudi uporaba naprav ali izvajanje aktivnosti zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove, ter preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju, kot jih določajo predpisi o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč. Za izvajanje teh aktivnosti v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja je treba pridobiti dovoljenje, ki ga predagatelj pridobi na podlagi vloge, ki jo posreduje na pristojno izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje.

Lastniki in upravljalci gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov lahko, s ciljem poenostavitve in pospešitve postopkov, razbremenitve gasilskih enot, ki so trenutno aktivno vključene v aktivnosti z zvezi s koronavirusom, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih, v času veljave razglasa velike požarne ogorženosti, uporabo naprav ali izvajanje aktivnosti (npr. kurjenje) zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju, izjemoma izvajajo tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

Povezane novice

11. maj

Aktualne informacije v zvezi z novim koronavirusom

Objavljamo informacije v zvezi z novim koronavirusom in pozivamo občane, da upoštevajo navodila in nasvete pristojnih služb.

več >

nazaj