SPOT Svetovanje JV Slovenija: Obvestilo o aktualnih spremembah v zvezi z vavčerji

datum: 16. 03. 2020

Slovenski podjetniški sklad je z objavo v Uradnem listu št. 21 z dne 13. marca začasno zaprl izvajanje naslednjih vavčerjev:
• vavčerja za tržne raziskave tujih trgov,
• vavčerja za pripravo digitalne strategije in
• vavčerja za digitalni marketing.

Glede izvajanja ostalih 11 vavčerjev pa sklad zaradi izrednih razmer in izvajanja ukrepov, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa, pa od 13. marca uvaja spremembe omenjene v nadaljevanju.

 

SPREMEMBE IZVAJANJA ODPRTIH VAVČERSKIH POZVIVOV: 

  • sprememba roka za oddajo zahtevkov za vavčerje: za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu RS (13. 3. 2020) roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega obdobja, določenega v javnem pozivu, 
  • sprememba načina oddaje vlog za vavčerje: vse vloge se lahko oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni. 
  • sprememba glede identifikacije odgovorne osebe prijavitelja: Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oziroma pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje je do nadaljnjega izključena. Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum prejete pošte na Sklad

 

DODATNE INFORMACIJE IN POMOČ: 

Svetovalke točke SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija smo vam še naprej na voljo za svetovanje v zvezi z razpisi ter za pomoč pri pripravi vlog in oddaji zahtevkov. Dosegljive smo po telefonu  na SPOT številki : 030 700 170 ali na naslednjih kontaktih: 

 

logo

nazaj