Na voljo sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2020

datum: 20. 02. 2020

Razpisujemo nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2020, s čimer želimo na različnih področjih in na različne načine omogočiti podporo, pomoč, ter nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja, s tem pa tudi prispevati k trajnostnemu razvoju naše občine. Predvidena višina razpisanih sredstev je 128 tisoč evrov.

Subvencionira se naložbe v sredstva na kmetijskih gospodarstvih za posodabljanje in urejanje kmetijskih zemljišč, pašnikov in godpodarstev na sploh, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, ter podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Zainteresirani prosilci lahko oddate vlogo - prijavne obrazce za dodelitev sredstev do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 31. marca.

 

Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev sredstev in prijavni obrazci so na voljo TUKAJ

Povezane novice

20. februar

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za leto 2020

Objavljamo razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za leto 2020. Vloge lahko oddate v sprejemni pisarni Mestne občine...

več >

nazaj