Spremembe v mestnem potniškem prometu v času izvajanja gradbenih del ob Šmarješki cesti

datum: 14. 02. 2020

Obveščamo vas, da se bo v ponedeljek, 17. februarja, začelo izvajanje gradbenih del ob Šmarješki cesti, ki bodo predvidoma trajala do 27. marca. Zaradi posledične polovične zapore na Šmarješki cesti v smeri Mačkovec - Novo mesto bodo veljale tudi določene spremembe pri izvajanju mestnega potniškega prometa. Ker bodo ukinjena določena avtobusna postajališča, bo v tem času na voljo postajališče ob rondoju v bližini nakupovalnega središča Qlandia.

Zaradi delovne zapore bo spremenjen potek voženj v smeri s Sevnega na linijah 2, 3, 4 in 5. Avtobusi bodo vozili s Sevnega mimo Qlandie po obvoznici do postajališča Krka in nato naprej po ustaljenem voznem redu proti centru mesta. V tem času ne bodo obratovala postajališča Mačkovec, Krka Teh. pregledi in Ločna, potniki pa bodo lahko uporabljali postajališče pri Qlandii (v smeri obvoznice) in postajališče Krka. Vožnje iz smeri centra proti Sevnem ostajajo nespremenjene. 

Za boljše razumevanje je spodaj na voljo tudi spodnji slikovni prikaz. Avtobus bo imel prihod na omenjeno postajališče dve minuti za odhodom na postajališče pri Kmetijski šoli Grm. 

V času gradbenih del bo urejen koridor za pešce, ki bo ustrezno zavarovan in v skladu z vsemi pravilniki. 

začasno postajališče

Od 17. februarja do 30. maja bo na Šmarješki cesti zaradi izvedbe projekta lovljenja požarnih vod za tovarno zdravil Krka, d.d. na lokaciji Ločna namreč možen le enosmeren promet iz smeri Ločna proti Mačkovcu, kot je prikazano v grafičnih prikazih oz. skicah obvoza v spodnji prilogi. Polovična zapora dela ceste bo tako potekala od krožišča Mačkovec do priključka za naselje Ločna (razen za lokalni promet). Promet v nasprotni smeri bo omogočen na celotni Šmarješki cesti. 

Obvoz iz smeri Mačkovca bo urejen skozi krožišče Mačkovec, proti krožišču Tabletka in naprej do Ločne. Označen bo z ustrezno prometno signalizacijo na krožnem križišču v Mačkovcu (pri »pletenki«) in bo potekal po obvozni cesti – smeri bodo označene z obstoječimi smerokazi na obstoječih krožnih križiščih oz. »rondojih«. 

Lokalni dovozi za prebivalce Mačkovca in Ločne bodo omogočeni. 

PRILOGA - prometne ureditve Šmarješa c..pdf

nazaj