Prejeli zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti

datum: 12. 02. 2020

Mestna občina Novo mesto je v sklopu konference Zlati kamen prejela zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti. Certifikat je posledica uvrstitve v zgornjo tretjino vseh slovenskih občin, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja.

Indeks ISSO je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseženo stopnjo razvitosti občine. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini. Indeks se postopno razvija in vključuje vse več aspektov.

Po tem, ko smo lani mi prejeli nagrado Zlati kamen za razvojno najprodornejšo občino, se bo letos s tem nazivom ponašala Idrija.

nazaj