Sofinanciranje nakupa igral in opreme v krajevnih skupnostih

datum: 11. 02. 2020

Na voljo je sofinanciranje nakupa in dobave igral in opreme z montažo v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Novo mesto. Predvidena višina razpisanih sredstev je do višine 35.900 evrov. Upravičeni prijavitelji so krajevne skupnosti in osnovne šole.

Subvencionira se nakup in dobava igral in opreme vključno z montažo za vse kategorije občanov iz krajevne skupnisti. Zainteresirani prosilci lahko oddate vlogo za dodelitev sredstev do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 30. marca.

 

Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev sredstev in prijavni obrazci so na voljo TUKAJ

nazaj