Sofinanciranje najemnin v mestnem jedru

datum: 27. 01. 2020

Objavljen je javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta za najemnike, ki so začeli opravljati dejavnost v letu 2019 in 2020 ali jo nameravajo opravljati v 2020. Predvidena višina razpisanih sredstev je 10 tisoč evrov.


Z razpisom želimo spodbuditi podjetnike, ki z izbrano dejavnostjo prispevajo k oživiti in dodani vrednosti ponudbe mestnega jedra. Javni poziv bo odprt do 1. novembra 2020 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev sredstev in prijavni obrazci so na voljo TUKAJ.

 

 

Povezane novice

27. januar

Javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru v Novem mestu v letu 2020

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 49/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18....

več >

nazaj