Spremembe za odmero NUSZ do 6. februarja

datum: 09. 01. 2020

Do 6. februarja bomo sprejemali obvestila o spremembah, ki vplivajo na odmero za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020. Po tem roku bomo pri vpisu sprememb uporabili podatke iz javnih evidenc in vlog za odmero komunalnega prispevka.

Zavezanci za odmero NUSZ (pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Novo mesto) lahko do 6. februarja 2020 sporočijo spremembe, ki se nanašajo na:

  • lastništvo nepremičnine ali spremembo zavezanca za plačevanje nadomestila (prodaje, najemi, dedovanje ...),
  • povečanje površin obstoječih objektov (prizidave, nadzidave, legalizacije),
  • spremembe namembnosti obstoječih objektov,
  • novogradnje na podlagi pridobljenih dovoljenj za gradnjo.

Na decembrski seji občinskega sveta je bil sprejet nov Odlok o NUSZ, ki je objavljen na naši spletni strani, prav tako so na spletni strani  na voljo vsa pojasnila in obrazci v zvezi z odmero NUSZ (rubrika Postopki > Vloge > NUSZ – Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom). Izpolnjene obrazce lahko zavezanci posredujejo na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na e-naslov polona.lumpert@novomesto.si (telefonska številka za informacije 07 39 39 224).

 

Povezane novice

nazaj