Kapiteljska njiva: Način pokopa v starejši železni dobi

datum: 15. 11. 2019

Vabljeni na predstavitev knjige dr. Boruta Križa, ki povzema več kot trideset let izkopavanj na Kapiteljski njivi na Marofu. Znanstveno delo prinaša nova dejstva in spoznanja o pokopih, žarnih grobiščih, navadah in ritualih starejše železne dobe na območju Marofa, kar pa vpliva na nov vpogled raziskovanja in dojemanja halštatske kulture v celotnem evropskem prostoru.

Predstavitev knjige bo v ponedeljek, 18. novembra, ob 9.30 v Knežji dvorani v Dolenjskem muzeju Novo mesto.

 

predstavitev_vabilo_carniola_VIII

nazaj