Širimo mrežo postaj GoNm skupaj z novomeškimi podjetji

datum: 08. 11. 2019

V sistemu izposoje koles GoNm je začela delovati nova postaja, ki se nahaja ob vstopu na glavno parkirišče družbe Adria Mobil, kjer sta jo danes namenu predala direktorica podjetja Sonja Gole in župan Gregor Macedoni. Nova postaja povezuje pomembno zaposlitveno središče z ostalimi deli omrežja GoNm in predstavlja nov primer sodelovanja lokalne skupnosti in uspešnega novomeškega gospodarstva pri širjenju koncepta trajnostne mobilnosti.

Kolesa GoNm

Sistem izposoje koles je v Novem mestu zaživel in je med Novomeščani zelo priljubljen, saj se je v dveh letih iz začetnih petih postaj razširil na današnjih petnajst. Glede na izkazan interes pa bo kolesarskih postaj v prihodnje še več, saj je nadaljnja širitev projekta predvidena tudi v letu 2020. Na postajah je skupno na voljo 75 koles, od tega tudi 45 električnih, ki občanom olajšajo premagovanje daljših razdalj.

Dodatne informacije o izposoji in lokacijah postaj so na voljo na spletni strani portala za izposojo koles.

nazaj