Praznovanje spominskega dne ustanovitve Novomeške čete

datum: 30. 10. 2019

Včeraj smo obeležili spominski dan ustanovitve Novomeške čete z odprtjem razstave z naslovom En krompir, tri države, Okupacijske meje na Dolenjskem 1941–1945 v Dolenjskem muzeju in s tradicionalnim nočnim pohodom na Frato in slovesnostjo v Domu na Frati.

Pred 78. leti je bila 29. oktobra 1941 na Frati, na Brezovi Rebri, ustanovljena prva novomeška partizanska četa pred odhodom v napad na nemško obmejno postojanko na Bučki. V spomin na ta dan smo s Statutom razglasili datum ustanovitev novomeške čete kot spominski dan.

Razstava En krompir, tri države. Okupacijske meje na Dolenjskem 1941 – 1945, je ena izmed razstav, ki je nastala v okviru projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. Nosilec triletnega projekta je Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani skupaj z zunanjimi sodelavci - Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU, Inštitutom za novejšo zgodovino, Pedagoško fakulteto v Ljubljani, Inštitutom za narodnostna vprašanja.

BPu-eh6136

Vodja projekta dr. Božo Repe je v svojem nagovoru poudaril, da razstava poleg splošne predstavitve okupacije Slovenije v letu 1941 in njenih značilnosti seznani predvsem z okupacijo Dolenjske (v njenem okviru tudi Posavja) v letu 1941, vzpostavitvijo in utrjevanjem okupacijskih meja, prehodnostjo le-teh, vključno z življenjem ljudi ob meji ter seveda samim potekom meja v času druge svetovne vojne.

BPu-eh6082

Še posebej je izpostavljeno območje Novega mesta in okolice, Šentjerneja, Mirnske doline in Bučke, slovenskih vasi, ki so jih zasedli ustaši in italijanska zapora meje z Neodvisno državo Hrvaško. Fotografije in dokumente spremljajo zemljevidi, izdelani na osnovi podatkov iz arhivskih virov in terena. Razstavo dopolnjujejo pričevanja posameznikov v obliki video vsebine, fotografije pričevalcev in predmeti kot npr. dovolilnice za prehod meje, ostanki žice z meja obravnavanega območja ter obmejna kamna. Razstava bo odprta do 1. decembra 2019.

Del spomina na ustanovitev novomeške čete je tudi tradicionalni nočni pohod na Frato, ki se ga vsako leto udeleži veliko število ljudi. Pohodniki in gostje so zaključili večer v Domu na Frati z bogatim kulturnim programom. Poleg predstavnikov novomeške občine, so se dogodka udeležili tudi predstavniki občin Straža, Mirna Peč in Žužemberk.

Slavnostni govornik gospod Boštjan Grobler_podžupan MO NM

Podžupan Boštjan Grobler je v nagovoru ob spominskem dnevu poudaril, da se bližajočem dnevu spomina na mrtve še posebej spominjamo, ne samo sorodnikov in znancev, temveč tudi širše – spominjamo se ljudi in neimenovanih posameznikov, ki so žrtvovali svoje ideje, cilje in življenje za novi rod. Brez preračunljivosti in strahu so se borili in mnogi tudi padli za lepši jutri.

Pred začetkom pohoda v Luknji pri Prečni

Obeležitev spominskega dneva so v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto organizirali Dolenjski muzej Novo mesto in Območno združenje slovenskih častnikov Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk.

Predstavniki občin in organizatorjev

Avtor fotografij iz razstave: Boštjan Pucelj

Avtor fotografij pohoda in slovesnosti na Frati: Marko Klinc

nazaj