RIC-eva brezplačna izobraževalna in svetovalna ponudba

datum: 14. 10. 2019

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) ponuja številne izobraževalne aktivnosti za odrasle.
V izobraževanje se lahko vključijo vsi občani, večina programov pa je brezplačnih.

 

Ric logotipi

Na voljo so vam sledeče aktivnosti:

• Izvajajo javno veljavne programe formalnega in splošnega izobraževanja (osnovna šola za odrasle, srednješolski programi, programi usposabljanj za življenjsko uspešnost, tuji jeziki, računalniško opismenjevanje …).

• Organizirajo strokovna izobraževanja in usposabljanja (za različne ciljne skupine, kot so učitelji, prostovoljci, delodajalci, občani, mladina in otroci …).

• Splošno izobraževalni programi (zdrav življenjski slog, z glasbo v svet, uspešno starševstvo, vrtnarjenje, vseživljenjska karierna orientacija, medgeneracijsko povezovanje …).

• Podporne dejavnosti (podpora pri učenju, učna pomoč, konzultacije, samostojno učenje, posredovanje znanja …).

• Interesna članstva (Univerza za starejše, Študijski krožki).

• Projektna dejavnost (nacionalna in mednarodna partnerstva).

 

V izobraževanje se lahko vključite vsi občani, večina programov je brezplačnih in se izvajajo v Mestni občini Novo mesto ter v občinah Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Straža, Šentjernej in Škocjan.

Brezplačno informiranje in svetovanje o  ponudbi dobite v Svetovalnem središču Novo mesto, ki deluje pod okriljem RIC-a Novo mesto in je v mreži ISIO eno izmed 17 svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v Sloveniji.

Svetovalke vam pomagajo pri:

 • izbiri ustreznih izobraževalnih programih za vas,
 • razvijanju in izboljšanju kompetenc, ki jih potrebujemo za vse večje zahteve vsakdanjega življenja, delovnega procesa, večjo zaposljivost in mobilnost,
 • učenju ali odločitvi za izobraževanje (informacije o razpisanih programih, opravljanju izpitov, pridobitev NPK, omejitve vpisa, pomoč pri vpisu, pogovor o vzrokih za pomanjkanje časa za učenje, pripravi na izpit in uporabi učinkovitih tehnik učenja …),
 • iskanju zaposlitve (pisanje vlog, življenjepisa, iskanju primerne zaposlitve, pripravi na razgovor, pomoč pri pregledu prostih delovnih mest …),
 • izpolnjevanju različnih obrazcev (sofinanciranje šolnin, štipendije, informativni izračun dohodnine, prijava za vpis v izobraževanje …).

 

Kontakt:

 • osebno svetovanje

- pisarna v Novem mestu, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto (rumena stavba nad trgovino TUŠ)

- pisarne na dislokacijah: po predhodnem dogovoru 1x na mesec v Šentjerneju (Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej), Šmarjeških Toplicah (v občinskih prostorih) in Žužemberku (v občinskih prostorih)

 • informiranje in svetovanje po telefonu

- Ana Marija Blažič, 05 907 57 18,  031 701 191

- Tadeja Arkar, 05 907 57 14, 041 686 721

 • pisno svetovanje – po navadni in elektronski pošti ter z informativnim gradivom
 • Svetovalno središče Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

svetovalno.sredisce@ric-nm.si

Ana Marija Blažič, ana.marija.blazic@ric-nm.si

Tadeja Arkar, tadeja.arkar@ric-nm.si

 

Dodatne informacije dobite na povezavah:

 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Spletna stran: http://www.ric-nm.si/si/

Facebook stran: https://www.facebook.com/ric.novomesto

 • Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

Spletna stran: http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/svetovalno-sredisce/

Facebook stran: https://www.facebook.com/SvetovalnoSredisceNM/?modal=admin_todo_tour

 • Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene

Spletna stran: http://www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/dejavnost-informiranja-in-svetovanja-za-zaposlene/

foto 1

 

nazaj