Do zime načrtovane številne preplastitve občinskih cest

datum: 20. 09. 2019

V naslednjih dveh mesecih bodo na celotnem področju Mestne občine Novo mesto potekale preplastitve petnajstih odsekov občinskih cest, v skupni vrednosti 365 tisoč evrov. Pri petih odsekih bodo del sredstev prispevale krajevne skupnosti, ki so preplastitve teh odsekov prijavile na razpis za sofinanciranje njihovih projektov. Dela se začenjajo v ponedeljek, 23. septembra in bodo predvidoma trajala do konca novembra. Izvedba bo zahtevala več delnih in popolnih zapor, na nekaterih odsekih bodo v določenih obdobjih zaprti tudi individualni priključki. V primeru popolnih zapor bo prevoz preko gradbišča dovoljen v dogovoru z vodjo gradbišča, obvozi bodo urejeni.

Preplaščeni bodo naslednji odseki: Vinja vas – Podgrad – Pristava – Mihovec,  Dolnja Težka Voda – Stopiče, dva odseka ceste Stopiče – Veliki Orehek – Mali Orehek – Zajčji vrh pri Stopičah – Dolž, Turkova ulica 28, Jenkova ulica – Šolska ulica – K sodišču, Drska 61, Pangrč Grm – Šmiklavž, Šmiklavž 55. Krajevne skupnosti sofinancirajo 30 odstotkov preplastitev na odsekih: Jama – Rakovnik pri Birčni vasi – Rajnovšče, Stranska vas – Rakovnik pri Birčni vasi, Gomile 78, Velike Brusnice 172 in Velike Brusnice – Dolenji Suhadol. Skupno bomo za preplastitve namenili dobrih 332 tisoč evrov.

nazaj