Promet po Kandijskem mostu sproščen

datum: 16. 09. 2019

Promet po Kandijskem mostu je prvič po začetku del začasno sproščen. Glavnina del je opravljenih, v prihodnjih tednih pa bo vgradnja kovinskih talnih gumbov, ki bodo označevali vozno površino, zahtevala še zadnjo nekajdnevno zaporo za avtomobilski promet. Po zagotovilih izvajalca bo prehod za pešce tudi med vgradnjo gumbov zagotovljen.

Ureditev mostu sledi ideji ureditve Glavnega trga kot prostora mešanega prometa, kjer imajo pešci in kolesarji prednost pred motornimi vozili. Most je zasnovan kot podaljšek Glavnega trga, s pasom za pešce in kolesarje v širini 1,7 m na vsaki strani mostu in na nivoju osrednje, vozne površine mostu. V sredini je predviden 2,5 m širok enosmerni vozni pas za vozila. Dosedanji dvignjeni pločniki so bili med prenovo spremenjeni v ožje pasove, ki bodo prevzeli funkcijo odbojne dvignjene obrobe za preprečitev padca vozil iz mostu v reko. Hitrost vožnje po mostu bo omejena na 20km/h, kar je enako kot na Glavnem trgu in drugih površinah z mešano rabo. Na površini mostu imajo pešci prednost pred kolesarji, oboji pa pred avtomobili. 

nazaj