Na rotovžu posvet o prometni varnosti otrok

datum: 23. 08. 2019

Včeraj je na rotovžu potekal posvet na temo prometne varnosti otrok, ki ga v sodelovanju z občino tradicionalno organizira Svet za preventivo in vzgojo v prometu. Srečanje je uvod v novo šolsko leto z vidika prometne varnosti in preventive z zavedanjem, da so otroci v cestnem prometu udeleženi vse leto, ne samo v času šolskega pouka.

Župan Gregor Macedoni je na srečanju izpostavil, da je zagotavljanje varnosti na šolskih poteh ena glavnih prioritet občine pri vseh infrastrukturnih projektih na naših cestah. Spodbuda za nadaljnja prizadevanja je podatek, da v zadnjih letih ne beležimo prometnih nesreč na šolskih poteh.

Skupaj z ostalimi akterji kot s samostojnim delovanjem v obliki ukrepov za izboljševanje prometnega okolja izvajamo dejavnosti, ki so vezane na področje šolskih poti in obvladovanja hitrosti vožnje, na izobraževanje in vrsto drugih aktivnosti.

Že v času poletnih počitnic so izvedli nekatera vzdrževalna in obnovitvena dela na šolskih poteh, ki so pripravljene in pričakujejo šolarje na poti v šolo in domov. Pri tem smo posebno pozornost namenjena prehodom za pešce in novim površinam za pešce, urejena so tudi številna avtobusna postajališča, ki so dodatno označena in s tem bolj vidna v prostoru. V prihodnje je predvidena tudi ureditev dveh novih nadstrešnic za potnike v Ždinji vasi in Podbrezniku. Z ukrepi želimo zagotoviti šolske poti, ki bodo ustrezale smernicam na nacionalni ravni in omogočale otrokom, da bodo opravili svojo pot v šolo in domov peš na razdaljah do štiri kilometre.

Webp.net-resizeimage (1)

Ob zagotavljanju varnosti smo v zadnjem času storili tudi številne vzpodbudne korake v smeri trajnostnega razvoja: lažje premagovanje razdalj s kolesom ali peš omogočata novi večnamenski poti ob Levičnikovi in na relaciji Brod - Srebrniče, z ureditvijo Kandijskega mostu bodo vzpostavljene večje označene površine za pešce in kolesarje, v načrtu so številne regionalne kolesarske povezave in novi brvi čez reko Krko v Irči vas in na Loki. Že tretje leto se nadaljuje projekt organiziranega pešačenja v šolo Pešbus, v sklopu katerega se šolarji prav tako poučijo o prometni varnosti. Septembra se bomo tradicionalno pridružili tudi novi izvedbi Evropskega tedna mobilnosti in dogodku Dan brez avtomobila.

 

 

 

nazaj