Razpis za štipendije in enkratne denarne pomoči

datum: 26. 07. 2019

Objavljen je razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za perspektivne študente in dijake. S tem v okviru izvajanja številnih projektov in podpornih shem za mlade nadaljujemo s podporo najbolj perspektivnim mladim Novomeščanom, ki na svojih področjih dosegajo izjemne dosežke. Višina izredne štipendije za študij v Sloveniji znaša 200 evrov na mesec, za študij v tujini 300 evrov na mesec, višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini pa 500 evrov v enkratnem znesku. Pri izbiri štipendistov bodo ponovno imeli prednost izjemni dosežki z različnih področij, kot so kultura, umetnost, šport in znanost. Kandidati lahko vloge oddajo do 4. oktobra 2019.


Razpis je na voljo tukaj.

S štipendijami za izjemne uspehe, ki smo je ponovno začeli podeljevati leta 2016, aktivno podpiramo mlade Novomeščane, ki imajo z novim sistemom štipendiranja priložnost, da razvijajo posebne talente in predstavljajo naložbo v prihodnost Novega mesta. Letos bo izbrana že četrta generacija štipendistov, do sedaj po so štipendijo že prejeli Gal Pavlin, Manja Slak, Uroš Prešeren, Anja Fink, Vid Dobrovoljc, Živa Falkner, Domen Kulovec, Jošt Rudman in Ana Šubic.

Kandidirajo lahko študenti in dijaki

Možnost za pridobitev štipendije imajo perspektivni študenti študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje in perspektivni dijaki srednješolskega izobraževanja. Enkratne denarne pomoči so namenjene perspektivnim študentom študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje, ki se izobražujejo v tujini. Upravičenci so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, so v zadnjem zaključenem šolskem letu dosegli povprečno zaključno oceno najmanj 4, so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, so dosegli izjemne dosežke, niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe. Izjemoma se lahko podeli štipendija ali enkratna denarna pomoč tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja glede ocen, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje glede ocen izpolnjujejo.

Pravočasno prispele in popolne vloge bo obravnavala komisija. O dodelitvi štipendij in enkratnih denarnih pomoči bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 90 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Število podeljenih izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči bo po obravnavi vlog določeno skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Povezane novice

nazaj