V. d. direktorja Zavoda Novo mesto bo eno leto Dolores Kores

datum: 19. 06. 2019

Občinski svetniki so na 6. redni seji v prvi obravnavi sprejeli odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske. Na področju kadrovskih zadev so sprejeli predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in za v.d. direktorja Zavoda Novo mesto za eno leto imenovali Dolores Kores. Komandir Policijske postaje Novo mesto Robert Zupančič je svetnikom podal informacijo o stanju ilegalnih prehodov meje na območju novomeške postaje.

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave je pravna podlaga za ustanovitev skupne občinske uprave treh dolenjskih občin – Mestne občine Novo mesto, občine Straža in občine Trebnje. Z odlokom je predvideno, da bodo občine poleg nalog inšpektorata in redarstva, na skupno upravo prenesle še najmanj štiri naloge, kar omogoča najvišji možni sofinancirani delež s strani države – 55 odstotkov vseh stroškov delovanja.

_DSC0713

Na razpis za direktorja Zavoda Novo mesto se je prijavilo deset kandidatov, po poglobljenih intervjujih in testiranjih najboljših kandidatov pa se je komisija odločila, da postopek zaključi brez izbire, najustreznejšo izmed kandidatk - Dolores Kores - pa predlaga za vršilko dolžnosti direktorice Zavoda Novo mesto za eno leto, kar je občinski svet tudi potrdil.

 

Pri kadrovskih zadevah so svetniki podali še pozitivna mnenja k imenovanjem Mateje Rožman za ravnateljico OŠ Otočec, Borisa Pluta za ravnatelja Srednje elektro šole in tehniške gimnazije na Šolskem centru Novo mesto ter Zdenka Potočarja in Andreje Petrovič za ravnatelja enote Višje strokovne šole Ekonomske šole Novo mesto. Marjana Hribarja bo v svetu javnega zavoda Dijaški in študentski dom Novo mesto zamenjal Janez Bauer. Na podlagi dopisa s strani članov sveta javnega zavoda Dolenjskega muzeja Novo mesto so svetniki iz sveta omenjenega javnega zavoda razrešili Simono Zupančič.

_DSC0718

Na podlagi informacije o stanju ilegalnih prehodov meje na območju policijske postaje so svetniki sprejeli sklepe, s katerim od vlade zahtevajo, da policija izvaja vse naloge in ukrepe za učinkovito varovanje državne meje na območju Policijske uprave Novo mesto; da zagotovi zadostno materialno in kadrovsko podporo vsem institucijam, ki so odgovorne za varovanje zdravja, življenja in premoženja občank in občanove; ter da o spremenjeni varnostni situaciji o stanju ilegalnih prehodov državne meje na območju novomeške policijske uprave obveščajo Mestno občino Novo mesto.

_DSC0719

nazaj