Novo mesto bogatejše za Podbevškov avtorski izvod zbirke Človek z bombami

datum: 07. 06. 2019

Skupina TPV je ob svoji 30. letnici prebivalcem Novega mesta podarila avtorski izvod unikatne knjižne redkosti, pesniško zbirko Človek z bombami s Podbevškovimi opombami. Skupaj še z nekaj pridobljenimi redkostmi iz Podbevškove zapuščine bo shranjena v novomeški Knjižnici Mirana Jarca.

Dragoceni del zapuščine velikega novomeškega in slovenskega poeta se je tako vrnil v Podbevškovo rojstno mesto. Na slovesnosti v prireditvenem atriju novomeške knjižnice je predsednik – direktor TPV Group mag. Marko Gorjup, knjižno dragocenost izročil županu  Gregorju Macedoniju.

župan 1

V nagovoru je mag. Marko Gorjup povedal, da so »močno vez med TPV-jem in Antonom Podbevškom začutili v trenutku. Njegova edinstvenost, »hoja pred časom«, drznost in tveganje poskusiti nekaj novega se nas je še posebej dotaknila.« Kot podjetje, ki je že od samega začetka usmerjeno k razvoju in napredku, se tako kot on tudi sami zavedajo, da le izzivi, ki jih sprejmemo, lahko prinesejo spremembe in odprejo pot v neznano. Izpostavil je pomen povezovanja gospodarstva in kulture, ki obojestransko bogati in prispeva k ohranjanju lokalne in nacionalne dediščine. Brez razumevanja poslanstva knjižnic in sorodnih kulturnih ustanov s strani zunanjih partnerjev bi se namreč morda tudi ta in še mnogo drugih literarnih zapuščin izgubilo za vedno in ne bi služilo svojemu namenu.

IMG_1993

V Posebnih zbirkah Boga Komelja, novomeški zakladnici pisne kulturne dediščine številnih velikih imen slovenske književnosti, ki šteje preko 100.000 enot raznovrstnega dragocenega starejšega in redkega gradiva, novomeška knjižnica že hrani del Podbevškove ustvarjalne bere: to so, poleg prve originalne in faksimilne izdaje njegove edine pesniške zbirke Človek z bombami, rokopisi njegovih del iz njegove uredniške korespondence ter njegova pisma in korespondenca s sodobniki. Ohranjenim dokumentom so se s prijazno gesto Skupine TPV pridružili v trdo vezavo vezana Podbevškova pesniška zbirka Človek z bombami z avtorjevimi rokopisnimi popravki kot priprava na novo izdajo zbirke, ki pa ni nikoli izšla, tipkopis popravljene zbirke, načrt za zbirko s komentarji v rokopisu, Podbevškovi zapiski o zbirki in ocena zbirke v reviji Dom in svet iz leta 1925. Vse to ohranjeno rokopisno gradivo je dragocen vir za študij in raziskovalno delo, seveda pa predstavlja tudi neprecenljivo kulturno dediščino Novega mesta. Dodano vrednost predstavljata še dve pesniški zbirki Mirana Jarca z avtorjevim podpisom in posvetilom Antonu Podbevšku, kot tudi s podpisom Božidarja Jakca pod njegovo grafiko v knjigi, ki Podbevška simbolno uvrščata v širši kulturno-umetniški kontekst.

nastopajoči

Na slovesnosti je Podbevškova poezija zazvenela v odlični interpretaciji Tomaža Koncilije in violinistke Pije Vidmar. Njun nastop se je silovito stopnjeval vse do doživete interpretacije Podbevškove najbolj znane pesmi Električna žoga, ki ji je pesnik v popravljeni različici celo spremenil naslov. O Antonu Podbevšku in pesniški zbirki Človek z bombami je spregovoril dr. Marijan Dović z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Zanimivo je, da so bile Podbevškove pesmi iz omenjene zbirke napisane že v času gibanja novomeška pomlad, pet let preden je luč sveta ugledala zbirka Človek z bombami. Zbirka je ob izidu leta 1925 dodobra razburkala strokovne kroge in naletela na večinoma negativne kritike. Podbevšek se odtlej kot pesnik ni več izpostavljal v javnem življenju. Dović meni, da se je z izdajo popravljene različice svoje edine pesniške zbirke spogledoval v času neoavantgarde, ko je postala njegova zbirka ponovno aktualna in vzor mlajšim generacijam.

IMG_1997

nazaj