Ločujte, poskrbite za odvoz kosovnih odpadkov in ne odlagajte odpadkov na zasebnih zemljiščih

datum: 31. 05. 2019

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža ob inšpekcijskem nadzoru ugotavlja, da povzročitelji ločenih frakcij odpadkov ne odlagajo izključno v zabojnike za ločene frakcije, temveč so ločene frakcije največkrat odložene v zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Ob tem ob zbiralnicah ločenih frakcij opažajo veliko kosovnih odpadkov (stavbno pohištvo, tepihi, kopalniška oprema, pisarniški stoli, otroška oprema), ki kazijo videz urbanega okolja. Takšno ravnanje je v nasprotju z zakonodajo in občinskim odlokom, ki za kršitelje predvideva 400 evrov globe.

Medobčinski inšpektorat poziva vse občane, da ločene frakcije odlagate izključno v za to predpisane zabojnike in poskrbite za odvoz kosovnih odpadkov. Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja na poziv povzročitelja odpadkov. Kosovne odpadke je povzročitelj dolžan pripraviti za oddajo in poslati dopisnico izvajalcu javne službe - Komunali Novo mesto. Povzročitelji imajo letno na voljo eno dopisnico, ob vsakem naročilu pa lahko povzročitelj odda do količine dveh kubičnih metrov (2m²) kosovnih odpadkov. Lahko pa seveda povzročitelji kosovne odpadke sami odpeljejo v Zbirno reciklažni center na Cikavi.

Nedovoljeno je tudi odlaganje odpadkov na zasebnih zemljiščih. V skladu z Zakonom o varstvu okolja se za odpadke, nezakonito odložene na zemljišču v lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev. Pri tem je za komunalne odpadke pristojna občinska inšpekcija, za druge odpadke pa državna inšpekcija.

Obveščamo vas, da bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža, izvajal inšpekcijske nadzore glede nezakonitega odlaganja komunalnih odpadkov in v primeru ugotovljenih nepravilnosti izrekal ukrepe za odpravo nepravilnosti in globe za storjene prekrške.

Komunalni odpadki - obvestilo za javnost.pdf

nazaj