Neuradni začasni izidi naknadnih volitev članov sveta KS Ločna - Mačkovec

datum: 12. 05. 2019

Občinska volilna komisija objavlja neuradne
začasne izide naknadnih volitev za člane
sveta KS Ločna - Mačkovec.
V izid so vključeni izidi predčasnega
glasovanja in glasovanja na volišču Seidlova
cesta 28 - družbeni center.
Zahtev volivcev za glasovanje po pošti ni bilo.Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

1. NENADIĆ KAROLINA DRAGICA 198

2. GUTMAN MILOJKA 189

3. LUŠTEK BARBARA 172

4. PETKOVIĆ KATJA 162

5. PATERNOST ANDREJ 161

6. ZUPANČIČ ŽIGA 155

7. VOVKO BREDA 146

8. MAKAR GORAN 142

9. OKLEŠEN VOJKO 135

10. BEC BRANKO 114

11. PUSTAVRH SIMONA 113

12. BOŽIČ GREGOR 101

13. LUŽAR ZOFIJA 86

14. NOVAK FRANC 84

15. VINIĆ TATJANA 82


 

nazaj