Objavljen je razpis Subvencija obrestne mere za leto 2019

datum: 10. 04. 2019

Razvojni center Novo mesto je objavil razpis »Sofinanciranje subvencije obrestne mere na območju Dolenjske« v letu 2019. Namen povabila je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov mikro in malim gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter socialnim podjetjem, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.

Upravičenci

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna, Občine Mirna Peč, Občina Straža, Občine Škocjan in Občine Žužemberk.

 

Sredstva

Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenska.

 

Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2019 za izvedbo povabila sredstva v znesku:

Mestna občina Novo mesto: 15.000 EUR

Občina Dolenjske Toplice: 4.000 EUR

Občina Mirna: 2.000 EUR

Občina Mirna Peč: 2.000 EUR

Občina Straža: 1.000 EUR

Občina Škocjan: 2.000 EUR

Občina Žužemberk: 5.000 EUR

 

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je do ponedeljka 21. 10. 2019, do 14. ure. Do tega roka morajo vloge prispeti na naslov izvajalca:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15

8000 Novo mesto

s pošto ali po prinosniku (pravočasna vloga), ali skenirana elektronsko po e-pošti na naslov miljana.balaban@rc-nm.si. V kolikor sporočilo ne prispe pravočasno, ni odgovornost na strani izvajalca, ampak na strani prijavitelja. Prijavitelj je dolžan preveriti, če je e-pošta prispela pravočasno.

Vloge, ki bodo prispele po tem roku, so nepravočasne in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.

V primeru pisne oddaje mora biti na ovojnici izpisan upravičenec oz. v primeru elektronske oddaje upravičenec navede svoj naziv in naslov (pravilna vloga).

Povabilo in več informacij je na voljo na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto. Kontaktna oseba je Miljana Balaban (miljana.balaban@rc-nm.si, 07/ 33 72 987).

 

nazaj