Razpis za prosto delovno mesto direktorja Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

datum: 11. 02. 2019

Objavljen je javni razpis za prosto delovno mesto direktorja (m/ž) javnega zavoda Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Prijave so možne do vključno 1. marca 2019.

Kandidat mora, poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
  • ima 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
  • znanje slovenskega jezika visoke ravni,
  • da obvlada vsaj en svetovni jezik.

Ostali pogoji, opis del in naloge so obširneje predstavljeni v razpisu.

Povezane novice

11. februar

Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (šifra delovnega mesta: B017845)

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 14. in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem...

več >

nazaj