Župan Gregor Macedoni novi predsednik Združenja mestnih občin Slovenije

datum: 04. 02. 2019

Župan Gregor Macedoni je bil na 22. seji Skupščine Združenja Mestnih občin Slovenije (ZMOS) izvoljen za novega predsednika ZMOS. Z 2. februarjem je tako začel dveletni mandat na čelu združenja, ki zastopa interese enajstih mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Na mestu predsednika je nasledil novogoriškega župana.

Ob prevzemu funkcije je župan izpostavil dobro sodelovanje vseh 11 mestnih občin v zadnjih letih, ki je pomemben temelj razvoja Slovenije, saj te pokrivajo preko tretjine vseh prebivalcev Slovenije. Vključitev ZMOS v izvajanje mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) pomembno vpliva na rezultat izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prav tako Evropska unija vse bolj izpostavlja pomen mest pri celovitem in trajnostnem razvoju prihodnosti. ZMOS je v letu 2018 dobil z zakonom potrjen status reprezentativnega združenja in tako nosilca dialoga z vsemi drugimi odločevalci glede prihodnjega razvoja urbanih okolij. »V Sloveniji pa na žalost še vedno nimamo opredeljenega drugega nivoja lokalne samouprave – torej regij, kot to določa Ustava Republike Slovenije. Hkrati imamo ustavno opredeljene mestne občine bolj ali manj samo na ravni poimenovanja, še vedno pa ne znamo dodatnih funkcij mestnih občin kot regionalnih središč opredeliti na ravni pristojnosti oz. nalog kot tudi financiranja iz državnega proračuna, ki centralistično zajeme veliko večino davčnih prilivov, od katerih jih le dobro desetino vrne v okolja, kjer se izvajajo storitve, ki v največji meri opredeljujejo kvaliteto življenja državljanov. Vprašanje policentričnega razvoja Slovenije in pomena lokalne samouprave je eno najpomembnejših razvojnih vprašanj prihodnosti Slovenije,« je še povedal Gregor Macedoni.

zmos-avtir nik rovan mol

Avtor fotografij: Nik Rovan, MOL. 

nazaj