Pojasnilo v zvezi s prispevkom Slovenskih novic: To so občine, v katerih vas »lupijo kot banane«

datum: 21. 10. 2018

Podajamo pojasnilo na prispevek Slovenskih novic, zaradi katerega se je na nas obrnilo nekaj občanov.

Podatki, ki so navedeni v prispevku Slovenskih novic, objavljenem 18. oktobra 2018 z naslovom To so občine, v katerih vas »lupijo kot banane«, so neresnični in zavajajoči. Realne cene vseh kazalnikov, ki jih avtorji primerjajo med seboj, so v naši občini bistveno nižji, kot je navedeno v prispevku in tudi nižji kot v ostalih navedenih občinah.

Cena oskrbe za povprečno porabo vode (16m3) za štiričlansko gospodinjstvo v Mestni občini Novo mesto znaša 14,45 evra in ne 35,31 evra (vse cene brez DDV). Cena odvajanja odpadnih voda (16m3) v Mestni občini Novo mesto znaša 11,86 evra in ne 20,86 evra kot je navedeno v prispevku. Pri ceni ravnanja z odpadki so v prispevku primerjani zneski na položnicah, ki nimajo enakih izhodišč. Tako na primer domžalski znesek ne zajema cene za biološke odpadke, ki ga novomeški znesek upošteva in je zaradi tega višji.

Skupni znesek primerjanih komunalnih storitev za našo občino zato znaša 28,99 evra in ne 49,85 evra.

 

nazaj