Sklep o določitvi volišč in območij volišč za redne volitve župana, članov občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto

datum: 10. 09. 2018

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 83/12 in 68/17) izdaja Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto naslednji
SKLEP

o določitvi volišč in območij volišč za redne volitve župana, članov občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto  

 

 

Za izvedbo rednih volitev župana, rednih volitev v občinski svet in svete krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto se določijo naslednja volišča in območja volišč:

 

1. KS BIRČNA VAS

 • Birčna vas 1 - Osnovna šola (8501001)

Birčna vas, Uršna sela - Stari Ljuben 1, 3, 4, 7, 9, 11, 15, 20, 30, 52, 57, 72, 89, 95, 97, 102, 108, 110, 116, 118, 120, 122, Veliki Podljuben;

 • Stranska vas 70 - Gasilski dom (8501002)

Dolenje Lakovnice, Gorenje Lakovnice, Jama, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska vas;

 • Mali Podljuben 20 - Gasilski dom (8501003)

Gorenje Mraševo, Mali Podljuben, Petane, Vrh pri Ljubnu;

 

2. KS BRŠLJIN

 • Novo mesto, Kočevarjeva ulica 40 - Osnova šola (8501005)

Cesta brigad, Foersterjeva ulica, Kettejev drevored  19, 32, 33, Klemenčičeva ulica, Kočevarjeva ulica, Kolodvorska ulica, Ljubljanska cesta št. 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 28A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, Ulica stare pravde, Ulica Danila Bučarja, V Brezov log, Vandotova ulica, Zwittrova ulica, Žlebej;

 • Novo mesto, Bršljin 44 - KZ Krka (8501006)

Bršljin, Cegelnica, Lastovče, Livada št. 1, 1A, 2A, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 14 A, 16 A, Medičeva ulica, Povhova ulica, Straška cesta, Vavpotičeva ulica, Podbreznik 3;

 

3. KS BRUSNICE

 • Velike Brusnice 101 - Osnova šola (8501007)

Brezje, Dolenji Suhadol, Gorenji Suhadol, Križe št. 218, 219, 231, 233, 234, 237, 239, Leskovec, Male Brusnice, Velike Brusnice;

 • Ratež - Gasilski dom (8501008)

Gumberk, Ratež, Sela pri Ratežu;             

 

4. KS BUČNA VAS

 • Gorenje Kamence 9 - Janez Miklič (8501009)

      Daljni Vrh, Gorenje Kamence, Hudo, Mirnopeška cesta 60;

 • Novo mesto, Dolenje Kamence 3 - Gasilski dom (8501010)

Adrijaničeva cesta 1, Brinje 6, 7, 10, 12, 13, 14, Dolenje Kamence, Livada 21, Ljubljanska cesta hišne št. 49, 51, 53, 53 A, 55, 57, 59 , od 60 do 78, 80, 80A, 82, 84, 86 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 106, 108, od 109 do 120, Markljeva ulica, Mirnopeška cesta 4, 20, 24, Muhaber, Potočna vas, Tržiška ulica, Turkova ulica,  Velika Bučna vas, Vodnikova ulica, Zobčeva ulica, Župnca;

 • Gorenje Kamenje 1a - Zdravko Kukman (8501011)

Dolenje Kamenje, Gorenje Kamenje, Na Brezovici 50;

 • Novo mesto, Brezje 8 - Vrtec (8501012)

Novo mesto, Brezje, Mirnopeška cesta 50;

 

5. KS CENTER

 • NM, Seidlova cesta 1-Mestna občina Novo mesto (8501013)

Breg, Cvelbarjeva ulica, Čitalniška ulica, Dalmatinova ulica, Defranceschijeva ulica, Detelova ulica, Dilančeva ulica, Florjanov trg, Frančiškanski trg, Germova ulica, Glavni trg, Hladnikova ulica, Jenkova ulica, Jerebova ulica, K sodišču, Kapiteljska ulica, Kastelčeva ulica, Kosova ulica, Kratka ulica, Ljubljanska cesta št. 1, Mej vrti, Muzejska ulica, Na Loko, Na žago, Novi trg, Prešernov trg, Pugljeva ulica, Rozmanova ulica, Seidlova cesta 6, 8, 10, 12, 14, Sokolska ulica, Streliška ulica, Strma pot, Strojarska pot, Šolska ulica, Trubarjeva ulica, Ulica talcev, Vrhovčeva ulica,  Župančičevo sprehajališče;

 

6. KS DOLŽ

 • Dolž, Lipnica 5 - Gasilski dom (8501014)

Bukovče, Greben, Jesenovec, Kančen Dol, Lipnica, Mrzlavka, Pušče, Ravnica, Šmiklavž, Šolska cesta, Vinareber, Iglenik, Sela pri Zajčjem Vrhu, Vrhe, Zajčji Vrh pri Stopičah;

 

7. KS DRSKA

 • Novo mesto, Šmihelska cesta 1-porodnišnica–avla (8501015)

Drska od št. 54 do 59, Kandijska cesta št. 1, 3, 4, 6, 8, 10, Lebanova ulica, Šegova ulica št. 13, Šmihelska cesta, Topliška cesta št. 1, 2, 2A, 2C, 4, Ulica Mirana Jarca, Volčičeva ulica št. 1, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 13A, 15A, 17, 19, 19A, Westrova ulica št. 2, 4, 6, 8;

 • Novo mesto, Šegova ulica 22 – Vrtec (8501017)

Brod, Drska od št. 1 do št. 53, 60, 61, 62, 64, 65, 65A, 65B, 67, 68, 69, 69A, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, Irča vas, Šalijeva ulica, Topliška cesta št. 9, 9A, 22 in 24, Ulica Slavka Gruma od 1 do 10, 12, 14, 15, 16, 18, od 20 do 33, 35, 37, 39, 63, 114, 116, 118,  120, 122, 124, Na Dragah 4, Pavčkova ulica 1, 3, 5, Srebrniče, Šegova ulica št. 1, 3, od 4 do 12, od 14 do 21, 23, 25, 27, 29, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 113, Volčičeva ulica št.  2, 2A, 16, 20, 23, 24, 26, 27 do 31, od 33 do 36, od 38 do 45, 47, 49, 51, 55, Westrova ulica št.  3, 5, 7, od 9 do 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

 • Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 9-prostori KS (8501018)

Cesarjeva ulica, Šegova ulica - soda števila od 22 do 110, Ulica Slavka Gruma št. 34, 36, 38, od 40 do 54A, 56, 58, 59,  soda števila od  60 do 90, 92, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, Pod Šipčevim hribom 17;   

 

8. KS GABRJE

 • Gabrje, Gomile 10 -  Kulturni dom (8501019)

Gabrska gora, Gomile, Gospodična 10, 14, 18, K studencu, Kandija, Kavce, Loka, Portoroška,  Ruparjev dol, Šmiškovci, Šumeči potok, Trdinova pot, Vedman, Jugorje;

 

9. KS GOTNA VAS

 • Ul.Ivana Roba 56-Picerija in gostilna Štangelj (8501020)

Belokranjska cesta 11, 13, od 15 do 30, od 33 do 42, 44, od 46 do 58, 60, od 62 do 65, 71, 75, 77, 79, 79A, 81, 83, 84, 85, 87, Gotna vas od št. 1 do 15A, od 17 do 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, od 38 do 55, Jedinščica od 1 do 16, 18, 20, 28, od 30 do 55, 59, Ob potoku od št. 1 do 13, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 36, 37, 38, 39, 42, Ulica Ivana Roba od št. 2 do 8, 11, od 13 do 20, od 23 do 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 50A, 52, 53, 54, 54A, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67,  Ulica Pie in Pina Mlakarja od št. 1, 2, 4 do 39, 42 do 45, 47, 49, 51, 53, Knezova ulica 80, od 83 do 93, od 95 do 99, 101, 103, 105, 107, 109, Pod Barončevim hribom 4, Poganška ulica 1, 5, 11, 23;

 

10. KS KANDIJA – GRM

 • Novo mesto, Trdinova ulica 7-Osnovna šola Grm (8501021)

Adamičeva ulica, Belokranjska cesta št. 4, Gubčeva ulica, Kandijska cesta  5, 9, 11, 12, 13, soda št. od 14 do 56, 60, Mušičeva ulica, Nad mlini, Paderšičeva ulica, Resslova ulica  od 1 do 5, 7, 7 A, 7 B, Skalickega ulica, Smrečnikova ulica št. od 1 do 17, od 19 do 38, liha št. 39 od 43 A, Školova ulica, Trdinova ulica, Valantičevo;

 

11. KS KARTELJEVO

 • Dolenje Karteljevo - stara Osnovna šola (8501023)

Dolenje Karteljevo, Gorenje Karteljevo;

 

12. KS LOČNA – MAČKOVEC

 • Novo mesto, Seidlova cesta 28-družbeni center (8501024)

Gregoričeva ulica, Ločna, Mačkovec, Mlinarska pot, Pod Trško goro, Seidlova cesta soda št. od 16 do 28 in št. od 29 do 42, soda št. od 44 do 70, 74, 76, Stražna, Šmarješka cesta, Otoška cesta 5, Na Brezovici 5, Na Dulah 8, 16;

 

13. KS MAJDE ŠILC

 • Novo mesto, Kandijska cesta 61 a-Damjan Dolenc (8501025)

Kandijska cesta liha št. od 21 do 61A, Slančeva ulica, Ulica Ilke Vaštetove, Ulica Milana Majcna;

 • Novo mesto, Ragovska ulica 18 - Vrtec Ciciban (8501026)

Jakčeva ulica, Jurčičeva ulica, Kandijska cesta št. 15, 17, 19, Levstikova ulica, Maistrova ulica, Ragovo, Ragovska ulica, Stritarjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Ulica Marjana Kozine, V Ragov log;

 

14. KS MALI SLATNIK

 • Mali Slatnik 7 - Osnovna šola (8501027)

Mala Cikava, Mali Slatnik, Cerovci, Krka, Podbevškova ulica, Savinškova ul. 2, 2C, 4, Šentjernejska cesta 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, Velika Cikava, Gosjakova ulica 1, 2, Petelinjek, Smolenja vas;

 • Križe 27 - Gasilski dom (8501028)

Križe, razen št. 218, 219, 231, 233, 237, 239,  Potov vrh, Veliki Slatnik;

 

15. KS MESTNE NJIVE

 • NM, Seidlova cesta 9-Gimnazija Novo mesto (8501029)

Cankarjeva ulica, Kettejev drevored št. od 1 do 7A, 9, 12, 14,  Koštialova ulica, Lamutova ulica, Ljubljanska cesta št. 4, 6, 8, 8A, Mestne njive, Prisojna pot, Seidlova cesta liha št. od 1 do 27A, Situlska pot 20;

 

16. KS OTOČEC

 • Otočec, Šentpeter 1 - Gasilski dom (8501030)

Črešnjice, Dobovo, Dolenja vas, Dolenje Grčevje, Gorenje Kronovo, Jelše pri Otočcu, Koti, Krožna pot, Lešnica, Lutrško selo, Dobrava, Grajska cesta, Nad Krko, Prapreška pot, Skalna ulica, Starine, Šentpeter, Šolska cesta, Sevno, Srednje Grčevje hišne št. 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 98, 99, Trška Gora hišne št. 1,1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8,  9, 9A, 10, 12, 12A, 12B, 12D, 13, 13A, 13B, 14, 14A, 15, 15A, 15B, 15C, 16, 17, 18,  30, 31, 31A, 32, 33, 33A, 34, 34A, 34B,  35, 35A,  36, 36A, 36B, 36C, 37, 38, 38A, od 40 do 52, od 54 do 67B, 70, 83, 84, 84A, 84B, 85, 85A, 85B, 85C, 91, 91A, 92, 92A, 93, 93A, 94, 95, 107, 108, 109, 110, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 240, 241, 242, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 258, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 279A, 280, 281, 282, 284, 286, 288, 290, Zagrad pri Otočcu, Žihovo selo;

 • Paha 3 - Matjaževa domačija (8501031)

Gorenje Grčevje, Herinja vas, Paha, Sela pri Štravberku, Srednje Grčevje razen št. 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 98, 99, Štravberk, Vrh pri Pahi;

 • Ždinja vas 14 - Gasilski dom (8501032)

Golušnik, Na Brezovici 25, 34, 36, Trška Gora hišne št. 19, 19A, 20, 22, 22A, 23,  24, 24A, 24B,  25, 26, 26A, 27, 28, 28A, 28B, 29, 72, 72A, 72B, 74, 74A, 75, 75A, 75C, 77, 78, 78A, 79, 80, 81, 82, 89, 89A, 89B, 89C, 90, 99, 101, 102, 103, 104,105, 111, 112, 113, 114, 114A, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 127A, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 174, 174A,  175, 176, 177, 178, od 180, od 182 do 204, 206, 206A, 207, od 210 do 216, Ždinja vas;        

                                                                       

17. KS PODGRAD

 • Podgrad 38 - Gasilski dom (8501033)

Gornja Težka voda 19, Jurna vas, Konec, Koroška vas, Mali Cerovec, Mihovec, Podgrad, Pristava, Veliki Cerovec, Vinja vas;

 

18. KS PREČNA

 • Prečna 8 - stara Osnovna šola (8501034)

Češča vas, Kuzarjev Kal, Groblje, Mirnopeška cesta 53, Prečna, Suhor, Podbreznik 9, 11, 13, 104, 104A, 106, 108, 110, 112, 112A, Zaloška cesta 20;

 

19. KS REGRČA VAS

 • Novo mesto, Regrča vas 101 - Dom krajanov (8501035)

Finžgarjeva ulica, K Roku razen št. 10, 12, Košenice 110, Ob Težki vodi od 18 do 30, soda št. od 32 do 48, od 51 do 74, soda št. od 76 do 84, 88, 90, 92, 94, Regrča vas, Vidmarjeva ulica, Knezova ulica 1, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71;

 

20. KS ŠMIHEL

 • NM, Bajčeva ulica 20-Gasilski dom Šmihel (8501036)

Boričevo, Aškerčeva ulica,  Bajčeva ulica, K Roku 10, 12, Košenice, Krajčeva ulica, Krallova ulica, Nahtigalova ulica, Ob Težki vodi od 1 do 17, Smrečnikova ulica št. 40, 45, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 61A, 63, Šegova ulica 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, Šmihel, Šukljetova ulica, Vorančeva ulica, Ulica na Hribu 48, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 100, Pot v Gaj 4, 12, 16, 20, 22, 31,  35, 40, Škrjanče pri Novem mestu;

 

21. KS STOPIČE

 • Stopiče 3 - Gasilski dom (8501037)

Brezovica pri Stopičah, Črmošnjice pri Stopičah, Dolnja Težka Voda, Gornja Težka Voda razen št. 19, Hrib pri Orehku, Mali Orehek, Ob potoku 43, Plemberk, Stopiče, Šentjošt, Veliki Orehek, Verdun;

 • Hrušica - kletni prostori KS (8501038)

Hrušica, Pangrč Grm;

 

22. KS URŠNA SELA

 • Uršna sela, Gasilska pot 5 - Gasilski dom (8501039)

Laze, Travni dol, Gasilska pot, Ljuben, Makute, Novi Ljuben, Splavne, Stari Ljuben 75, Vaška cesta;

 

23. KS ŽABJA VAS

 • NM, Šentjernejska cesta 6 – ZNC (8501040)

Avšičeva ulica, Belokranjska cesta 1, 2, 3, 5, Drgančevje 2, 12, Drejčetova pot, Kandijska cesta 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, Knafelčeva ulica, Lobetova ulica, Na Lazu, Na Tratah, Pot na Gorjance, Šentjernejska cesta od 1 do 4, 6 do 18, 20, 22, 24, Levičnikova cesta 4, Žabja vas, Na Skali 1-5, 7-10, 12, 14, 16, 18, Ravnikarjeva ul. 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16;

VOLIŠČE ZA PREDČASNO GLASOVANJE:

NM, Seidlova cesta 1 – Mestna občina Novo mesto

 

V KS Bršljin sta se dosedanji volišči št. 8501004 NM, Klemenčičeva ulica 13 – dom Krajevne skupnosti in volišče št. 8501005 Novo mesto, Kočevarjeva ulica 40 – Osnovna šola združili, zato se volišče št. 8501004 NM, Klemenčičeva ulica 13 – dom Krajevne skupnosti ukine.

V KS Bršljin se spremeni sedež volišča št. 8501006 Novo mesto, Bršljin 41 – gostilna Čefidelj v volišče Novo mesto, Bršljin 44 – KZ Krka.

V KS Center se spremeni sedež volišča št. 8501013 Novo mesto, Rozmanova ulica 10 – prostor KS v volišče Novo mesto, Seidlova cesta 1 - Mestna občina Novo mesto.

V KS Drska se dosedanji volišči št. 8501016 Novo mesto, Šegova ulica 5 – Vrtec in volišče št. 8501017 Novo mesto, Šegova ulica 22 – Vrtec združita, zato se volišče št. 8501016 Novo mesto, Šegova ulica 5 – Vrtec ukine.

V KS Gabrje se spremeni sedež volišča št. 8501019 Gabrje, Šumeči potok 11 – stara Osnovna šola v volišče Brusnice, Gomile 10 - Kulturni dom.

V KS Gotna vas se spremeni sedež volišča št. 8501020 Novo mesto, Belokranjska cesta 26 – prostori KS v volišče Novo mesto, Ulica Ivana Roba 56 - Picerija in gostilna Štangelj.

V KS Kandija - Grm se združita volišči št. 8501021 Novo mesto, Trdinova ulica 7 – Osnovna šola Grm in volišče št. 8501022 Novo mesto, Smrečnikova ulica 16 - VVO, zato se volišče št. 8501022 Novo mesto, Smrečnikova ulica 16 -  VVO ukine.

V KS Majde Šilc se spremeni sedež volišča št. 8501025 – Nm, Kandijska cesta 35 – okrepčevalnica Kandija v volišče Novo mesto, Kandijska cesta 61 a - Damjan Dolenc.

V KS Mestne njive se spremeni sedež volišča št. 8501029 Novo mesto, Seidlova cesta 7 - Osnovna šola Center v volišče Novo mesto, Seidlova cesta 9 - Gimnazija Novo mesto.

V KS Otočec se spremeni sedež volišča št. 8501031 Paha - Lovski dom v volišče Otočec, Paha 3 – Matjaževa domačija. 

 

Obrazložitev

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je dolžna na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) dolžna določiti volišča in območja volišč.

 

Vsi v izreku sklepa navedeni sedeži volišč in območja volišč so bili spremenjeni predvsem zaradi zagotovitve dostopnosti volišč invalidom.

 

Skladno z navedenim je Občinska volilna komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

 

 

Marjetica Žibert,

predsednica OVK Novo mesto 

 

nazaj