Načrt širitve širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mestni občini Novo mesto

datum: 16. 07. 2018

Načrt širitve širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij predvideva, da bo območje Mestne občine Novo mesto do konca leta 2019 v celoti pokrito s širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij naslednje generacije (s hitrostjo vsaj 100 Mb/s). Na področjih, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov oziroma tržnega interesa za njihovo gradnjo, bo širjenje širokopasovnega območja omogočeno preko projekta RUNE. Mestna občina Novo mesto v tem procesu sodeluje kot partner in zagotavlja služnost ter uporabo javnih površin in infrastrukture.

V 53 naseljih z gostejšo poselitvijo je interes za širitev širokopasovnega omrežja izrazil komercialni ponudnik (Telekom d. d.), pri katerem lahko občani preverijo možnosti za priključitev, omenjeni ponudnik pa je zavezan, da širitev omrežja izpelje v treh letih od izkazanega interesa.

Za ostala področja, tako imenovane »bele lise«, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije, oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov, pa bo širitev omrežja omogočena preko zasebne iniciative RUNE.

Cilj projekta RUNE je zagotovitev širokopasovne povezave v primestnih predelih, kar je nov pomemben korak na poti do boljše kakovosti življenja občanov novomeške občine in nadaljevanje uresničevanja vizije pametnega razvoja občine.

Na spodnjih povezavah lahko za posamezno naselje oz. krajevno skupnost preverite, ali ste na seznamu predvidenih priključkov odprtega širokopasovnega omrežja. V primeru, da ugotovite, da vaše hišne številke ali naselja ni vključenega, se lahko za dodatne informacije obrnete na podporo projekta RUNE preko kontaktov:

RUNE, podpora strankam

tel: +386 (0)59 377772

e-naslov: rune-si@ruralnetwork.eu

 

nazaj