Širokopasovno omrežje v celotni občini

datum: 11. 07. 2018

Na včerajšnji novinarski konferenci je bil predstavljen načrt, s katerim bo območje naše občine do konca leta 2019 v celoti pokrito s širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij naslednje generacije (s hitrostjo vsaj 100 Mb/s). Na področjih, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov oziroma tržnega interesa za njihovo gradnjo, bo širjenje širokopasovnega območja omogočeno prek projekta RuNe. V tem procesu sodelujemo kot partner in zagotavljamo služnost ter uporabo javnih površin in infrastrukture.

V 53 naseljih z gostejšo poselitvijo je interes za širitev širokopasovnega omrežja izrazil komercialni ponudnik, pri katerem lahko občani preverijo možnosti za priključitev, omenjeni ponudnik pa je zavezan, da širitev omrežja izpelje v treh letih od izkazanega interesa. Za ostala področja, tako imenovane »bele lise«, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov, pa bo širitev omrežja omogočena prek zasebne iniciative RuNe. V sklopu te iniciative, ki se financira z zasebnimi evropskimi sredstvi, že poteka zbiranje informacij o interesu za širitev omrežja po posameznih krajevnih skupnostih. Na podlagi zbranih informacij bodo v jeseni izvedli projektiranje in nato prešli v izvedbo del, pri kateri bo za občane plačljiv samo priklop na posamezen objekt.

_DSC0008

Cilj projekta RuNe je zagotovitev širokopasovne povezave v primestnih predelih, kar je nov pomemben korak na poti do boljše kakovosti življenja občanov novomeške občine in nadaljevanje uresničevanja vizije pametnega razvoja občine.

mapa

Projekt RuNe – modro obarvani obstoječi širokopasovni priključki in rumeno obarvani bodoči širokopasovni priključki.

 

nazaj