Cesta Kronovo–Lešnica namenjena kolesarjem in pešcem

datum: 28. 06. 2018

Kot je bilo načrtovano, so se v teh dneh končala dela na cesti Gorenje Kronovo–Lešnica. Uspešna izvedba novega zapornega sloja ceste omogoča, da bo omenjen odsek od jutri dalje namenjen kolesarjem in pešcem.

Cesta od pokopališča v Šentpetru do gradu Otočec bo za motorni promet v celoti zaprta, omogočen bo le dostop lastnikom parcel na tem območju. Prav tako se za motorni promet zapira lokalna cesta od priključka na nekdanjo hitro cesto na Otočcu do Dolenjega Kronovega, razen za lastnike dveh parcel na tem območju.

Gre za nadaljevanje akcijskega načrta za leti 2017 in 2018, v sklopu katerega na Mestni občini Novo mesto izboljšujejo kolesarske in pešpoti in jih povezujejo v zaključene funkcionalne enote.

 

nazaj