Evropski teden mobilnosti 2017

datum: 05. 09. 2017

Mestna občina Novo mesto se bo tudi letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki vsako leta poteka od 16. do 22. septembra.

EMW2017 FLYER A5 SL DIGIT Stran 1

Evropski teden mobilnosti v Mestni občni Novo mesto: Združimo moči, delimo si prevoz

ali še bolje – hodimo peš

Mestna občina Novo mesto bo tudi letos sodelovala pri tradicionalni vseevropski pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov in v prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto poveže na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

Slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, je »Združimo moči, delimo si prevoz«. Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in manj obremenjujemo okolje, za nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še zabaven družabni dogodek. Organiziranje deljenja prevoza je enostavno – pri tem nam lahko pomagajo številne aplikacije in spletne platforme – in ima izjemno pozitiven učinek na življenje v lokalni skupnosti. Študije so namreč pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15 zasebnih avtomobilov, s čimer v mestih ostane na voljo več prostora za pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje na sploh.

V Novem mestu hojo in kolesarjenje spodbujamo vse leto: na nacionalni ravni prepoznano prizadevno delo občine in civilne družbe

Za prvo letošnjo odmevno aktivnost za spodbujanje trajnostne mobilnosti je poskrbela OŠ Grm, ki je na pobudo in ob podpri občine ter v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD) izvedla Pešbus, ki je podrl vse rekorde v primerjavi z drugimi šolami po Sloveniji; tako po številu udeležencev in trajanju projekta, kot tudi po številu in dolžini prog. Za primerjavo: lani je v dveh ljubljanskih in eni novogoriški šoli pri Pešbusu skupno sodelovalo okoli 50 otrok, samo na OŠ Grm pa je sodelovalo 90 otrok in 25 spremljevalcev. OŠ Grm Pešbus izvaja tudi v novem šolskem letu, predstavniki šole in občine pa se z veseljem odzovejo številnim vabilom, da odlično izveden Pešbus kot primer dobre prakse predstavijo na regijskih in nacionalnih dogodkih za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Občina si že dalj časa intenzivno prizadeva za izboljšanje infrastrukture za hojo in kolesarjenje. Aktualni projekti so kolesarska in peš pot skupaj z rekonstrukcijo Straške ceste, večnamenska pot ob nekdanji hitri cesti v sklopu komunalnega urejanja gospodarske cone Na Brezovici in večnamenska pot, ki bo prvič neposredno povezala Grm in Žabjo vas. Nove kolesarske in peš povezave, ki pomembno prispevajo h kakovosti življenja, so prednostni projekti občine; del akcijskega načrta za leti 2017 in 2018 je še 11 projektov, ki so v različnih fazah.

Ob robu športno-rekreacijskega parka Portoval je poleti zaživel kolesarski poligon (ti. pumptrack), ki vabi k preizkušanju kolesarskih spretnosti, z oktobrom pa bo občina uvedla avtomatiziran kolesarski sistem za samopostrežno izposojo koles.

Prizadevno delo na ravni občine in civilne družbe je bilo prepoznano tudi na nacionalni ravni, zato je bilo Novo mesto izbrano za lokacijo posveta »Vsi hodimo«, ki je v organizaciji Inštituta za politike prostora konec avgusta potekal v Knjižnici Mirana Jarca. Na posvetu so predstavniki državnih in občinskih strokovnih služb, občin, šol in civilno družbenih organizacij s primeri iz prakse pokazali, kako potekajo načrtovanje, preverjanje in organizacija pogojev za hojo v Sloveniji. Kakovostno delo na področju trajnostne mobilnosti je je bilo sicer prepoznano že lansko leto, ko je bila Mestna občina Novo mesto nominirana za najbolj aktivno občino v ETM ter prejela priznanje Ministrstva za infrastrukturo za 15-letno neprekinjeno sodelovanje v ETM.

 

Stalnica novomeškega ETM: pregledi šolskih poti, cel september brezplačna vožnja z mestnimi avtobusi in izposoja koles v TICu

Pohvalo nacionalnih strokovnjakov s področja trajnostne mobilnosti je Mestna občina Novo mesto prejela tudi za preglede šolskih poti, ki jih v času ETM že nekaj let redno izvaja s ciljem, da na šolskih poteh identificira in odstrani nevarne točke. V letošnjem ETM namerava predstavnik občine v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policisti, predstavniki šole in šolarji pregledati šolske poti pri OŠ Brusnice in OŠ Stopiče, na podlagi lanskih pregledov pri OŠ Otočec in OŠ Grm pa je občina pripravila več trajnostnih ukrepov za umirjanje prometa pred šolami in izboljšanje prometne varnosti.

 

Ena izmed pridobitev letošnjega ETM je prikazovalnik hitrosti na Seidlovi cesti, katerega cilj je opozarjanje voznikov na hitrost vožnje in posledično znižanje hitrosti vožnje na odseku ceste, ki je z obeh strani obdan s šolami. Sistem z zaslonom, na katerem je moč spremljati statistične podatke o hitrostih in številu vozil na cesti pred šolo, vključno z grafičnim in številčnim prikazom deleža vozil, ki vozijo v skladu s predpisi in tistih, ki so omejitev prekoračili, bo vzpostavljen v avli OŠ Center.

 

Stalnica ETM v Novem mestu sta tudi brezplačna vožnja z avtobusi mestnega potniškega prometa in brezplačna izposoja koles v Turistično-informacijskem centru (Glavni trg 11), ki ju občina zagotavlja cel september.

 

Vabljeni k prijaznim načinom mobilnosti: Dan kolesa, dobrodelni teniški turnir, pohod ter brez avta v vrtec, šolo in službo

Kot uvod v ETM bo v soboto, 16. 9. 2017, na zelenici pod Planetom Tuš potekal Dan kolesa v organizaciji kolesarskega društva Raketa, dogajanje v športno-rekreacijskem parku Portoval pa bo ta dan pestro tudi zaradi županovega dobrodelnega teniškega turnirja.

 

Pohodniško društvo Novo mesto v okviru ETM v četrtek, 21. 9. 2017, tradicionalno vabi na brezplačni popoldanski pohod. Zbor udeležencev bo pred Rotovžem ob 16.30. Pohod bo potekal preko Marofa, po Situlski poti, nato po kolovozu do kužnega znamenja nad Ločno in po Rudolfovi skozi Ragov log nazaj do mestnega jedra. Planinsko društvo Krka pa bo okviru ETM pohod organiziralo v sredo, 20. 9.2017 , ko vabi, da se skupaj sprehodimo na Trško goro.

 

Šole in vrtce smo povabili, da v času ETM izvajajo priporočene aktivnosti za ozaveščanje otrok in staršev o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja. Igri Beli zajček in Prometna kača otroke in njihove starše spodbujata, da v vrtec in šolo pridejo na trajnostni način: peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim potniškim prometom. Igri želita prispevati k spreminjanju potovalnih navad in posledično k zmanjševanju motoriziranega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način se zmanjša okoljska obremenitev, spodbuja se gibanje otrok in s tem krepi njihove zdravje, omeji se nevarno parkiranja avtomobilov na površinah za pešce in kolesarje.

 

Dan brez avtomobila

ETM se v petek, 22. 9. 2017, zaključi z Dnevom brez avtomobila, v okviru katerega se bodo na Novem trgu odvijale številne aktivnosti na temo mobilnosti. Novi trg bo za promet zaprt od 7. do 19. ure.

___________________________________________________________________________________________

Jeseni sistem za izposojo koles tudi v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto bo z letošnjim oktobrom uvedla avtomatiziran kolesarski sistem za samopostrežno izposojo koles. V prvi fazi bo vzpostavljenih pet samodejnih postaj s po petimi kolesi. Sistem bo prispeval k ciljem trajnostne mobilnosti, ki se jim je občina zavezala v Trajnostni urbani strategiji ter Celostni prometni strategiji. Namen projekta je vzpodbuditi uporabo koles pri vsakdanjih opravkih v mestu ter tudi na ta način doseči zmanjšanje onesnaženja zraka s CO2 in trdimi delci PM10.

Sistem izposoje koles v Novem mestu predstavlja enega od delov mozaika razvoja trajnostne mobilnosti, ki ga sestavljajo še drugi načrtovani projekti ureditve kolesarskih povezav ter spodbujanja oblik mobilnosti, ki pomenijo manjšo obremenitev za okolje in promocijo zdravega načina življenja.

Izbrane so že lokacije na Novem trgu, Ulici Slavka Gruma in v kompleksu BTC v Bršljinu. Ostale bodo določene glede na bližino drugih postaj, frekvenco potencialnih uporabnikov in ustreznost kolesarskih povezav. Mestna občina Novo mesto bo projekt izvajala tudi v sodelovanju z novomeškimi podjetji, s katerimi dogovori še potekajo. Na podlagi začetnih izkušenj z vpeljavo sistema izposoje koles bo občina začrtala nadaljnje korake nadgradnje sistema, pri katerih računa na državna in evropska sofinancerska sredstva.

2ka

 

___________________________________________________________________________________________

ETM Publikacija 2017 - Združimo moči, delimo si prevoz

___________________________________________________________________________________________

Nacionalna spletna stran Evropskega tedna mobilnosti 2017

ETM2016 blue transp

_________________________________________________________________________________________

Video predstavitev

EUROPEAN MOBILITY WEEK 2017 in Slovenian: ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ

DSC 0608 (1)

__________________________________________________________________________________________

Progam Evropskega tedna mobilnosti 2017 – ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ

Datum: torek, 22. 8. 2017

sejna soba občinskega sveta MONM

V okviru posveta 1. šolski dan predstavitev aktivnosti ETM predstavnikom šol in vrtcev.

Datum: četrtek, 24. 8. 2017 

9.30 – 14.00 Knjižnica Mirana Jarca

Posvet o hoji kot univerzalni obliki mobilnosti »Vsi hodimo", ki ga je v sodelovanju z MONM organiziral Inštitut za politike prostora.

MONM je na posvetu predstavila spomladi sprejeto CPS, s poudarkom na ukrepih, s katerimi podpira hojo in univerzalno dostopnost javnega prostora, OŠ Grm Novo mesto pa je prestavila projekt Pešbus, ki je bil maja in junija 2017 zelo uspešno izveden v sodelovanju z MONM.

Datum: sobota, 26. 8. 2017 

Športni park Loka

Tradicionalni dogodek »Noč na Krki« prvič organiziran v »brezprometnem« režimu (od 7. ure dalje popolna zapora ceste na Loko); obiskovalci v vabilu na prireditev naprošeni, da na prizorišče prihajajo peš ali s kolesom.

Datum: sobota, 26. 8. 2017 ob 18.uri

zelenica pod Planetom Tuš, Novo mesto

Otvoritev novega kolesarskega poligona (pumptrack).

Datum: cel september 2017

cel dan

celotno območje MONM

Brezplačna uporaba avtobusov mestnega potniškega prometa.

9.00 – 18.00,

sobota 9.00 - 15.00,

nedelja 9.00 - 12.00

Turistično – informacijski center Novo mesto, Glavni trg 11, Novo mesto

Brezplačna izposoja koles.

Datum: sreda, 6.9. 2017 

ob 10. uri

OŠ Center Novo mesto

Predstavitev trajnostnega ukrepa za zagotavljanje varnejše poti v šolo - merilec hitrosti »Vi vozite«.

Datum: dan v tednu od 11. do 15. 9. 2017 Lokacija Dogodek

dopoldne

prostori Razvojnega centra Novo mesto

Skupna novinarska konferenca županov občin v regiji o aktivnostih ETM 2017.

Datum: 16. 9. - 22. 9. 2017 

družbena omrežja, spletna stran MONM, vsi javni dogodki v okviru ETM

Promocija CPS MONM.

 

Datum: 16. 9. - 22. 9. 2017 

dopoldne

vrtci na območju MONM

Izvajanje igre Beli Zajček.

 

Datum: 16. 9. - 30. 9. 2017 

dopoldne

osnovne šole na območju MONM

Izvajanje igre Prometna kača.

 

Datum: sobota, 16. 9. 2017 

9.00 -18.00

zelenica pod Planetom Tuš, Novo mesto

Dan kolesa v organizaciji Kolesarskega društva Raketa.

 

PROGRAM:

- spoznavanje različnih tehnik kolesarjenja,

- kološnjak – boljši sejem koles in kolesarske opreme,

- kolesarske veščine na poligonu za najmlajše,

- mini kolesarski izlet v gozd Portoval za najmlajše (do 7 let),

- kolesarski izlet »Iz mesta v Toplice« - kolesarski izlet po poteh Sava-Krka bike,

- tekmovanje v menjanju zračnic,

- tehnično svetovanje ali hitri pregled koles,

- izbor najstarejšega kolesa,

- varna uporaba Pumptracka,

- druženje,

- delavnice za otroke.

 

Več informacij na tej FB povezavi.

21272956 10211697481806939 813897086803975973 o

Datum: ponedeljek, 18. 9. 2017 

8.00

OŠ Stopiče

Pregled nevarnih točk na poti v šolo s tajnikom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MONM, policisti, predstavniki šole in šolarji.

 

Datum: torek, 19. 9. 2017

8.00

OŠ Brusnice

Pregled nevarnih točk na poti v šolo s tajnikom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MONM, policisti, predstavniki šole in šolarji.

 

Datum: torek, 19. 9. 2017

9.30 – 13.30

Turistični kompleks Jezero, Trdnjava 3 Kočevje

Regijski posvet »Mobilnost v vseh generacijskih obdobjih«.

 

Datum: sreda, 20. 9. 2017

10.00

Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade

Konference se bo udeležila skupina mladih iz Novega mesta, ki bo pripotovala z javnim prevozom.

 

Datum: sreda, 20. 9. 2017

popoldne

Novo mesto – Trška gora – Novo mesto

Pohod v organizaciji Planinskega društva Krka Novo mesto.

 

Datum: sreda, 20. 9. 2017

17.00 – 19.00

novi kolesarski poligon (pumptrack), zelenica pod Planetom Tuš

Promocija varne vožnje na kolesarskem poligonu v izvedbi Rekreativnega kolesarskega društva Zverinice.

Na lokaciji organizirana brezplačna izposoja koles.

 

Datum:

četrtek, 21. 9. 2017

od 9. ure dalje

parkirišče na Rozmanovi ulici v Novem mestu

»Parking Day« v organizaciji društva Est=etika.

Na parkirišču bo postavljeno zelenje in urbana oprema, mimoidoči bodo ob limonadi dobili informacije o trajnostnih načinih mobilnosti.

 

Datum: četrtek, 21. 9. 2017

16.30

Glavni trg – Marof – Situlska pot – Rudolfova pot v Ragovem logu – Glavni trg

Pohod v organizaciji Pohodniškega društva Novo mesto.

20170824 065528

___________________________________________________________________________________________

Datum: petek, 22. 9. 2017 

8.00 -13.00, 14.00 – 18.00

Novi trg, Novo mesto

(popolna zapora ploščadi Novi trg od 7.00 - 18.00)

 

DAN BREZ AVTOMOBILA

Občina bo organizirala brezplačen avtobusni prevoz na prizorišče za otroke iz oddaljenih šol in vrtcev. Udeležence pozdravi direktorica občinske uprave.

PROGRAM:

1. DRPD: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Delavnice za otroke.

2. OŠ GRM

Predstavitev Pešbusa.

3. OŠ DRSKA

Predstavitev Prometne kače.

3. POLICIJA

Predstavitev preventivnih akcij in drugih aktivnosti.

Policist motorist.

Intervencijsko vozilo.

4. GASILCI

Predstavitev gasilskega vozila.

Gasilske igre.

5. NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

Spretnostni poligon za aktivne malčke.

6. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA (zanjo ekipa Fun4U)

Demonstracijske naprave ter animacijsko dogajanje.

7. KK ADRIA MOBIL

Kolesarski poligon.

8. TRGOVINA KOLES – JOŽE SMOLE

Predstavitev električnih koles.

9. JB TEAM

Predstavitev cestnih koles.

Tekmovanje v menjanju zračnic – kolesarske veščine.

11. RDEČI KRIŽ + REŠEVALNO VOZILO

Prikaz temeljnih postopkov prve pomoči

12. EUROPE DIRECT NM

Odgovori na vprašanja o Evropski uniji

13. PLESNI STUDIO NOVO MESTO.

Flashmob

15. SLAVNA OSEBNOST – športnik policist

16. PEŠFOLK - predstavitev pešpoti

___________________________________________________________________________________________

V Mestni občini Novo mesto smo kolesarju prijazni

V maju 2016 je v Mestni občini Novo mesto zaživel projekt, tesno povezan z varstvom okolja in trajnostno urbano strategijo. Skupaj s partnerji smo začeli s projektom Kolesarju prijazni.

Vse o projektu in možnostih pridobitve certifikata si lahko preberete na spletni strani www.kolesarjuprijazen.si.

Mestna občina Novo mesto v občini spodbuja zdrav način življenja in krepi zavest o zdravem okolju tudi s pomočjo promoviranja uporabe kolesa za pot v službo, šolo, obisk javnih ustanov, trgovskih objektov in druga opravila. V ta namen izdajamo certifikat kolesarju prijazni oz. kolesarju prijazno podjetje. Certifikat lahko pridobijo organizacije, ki delujejo na lokaciji Mestne občine Novo mesto in izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika za pridobitev certifikata. Poleg tega smo izvedli primer dobre prakse, ki služi kot minimalni standard pri uresničitvi kolesarske investicije. V okviru začetka projekta smo na lokaciji Seidlova cesta 1, Novo mesto, uredili kolesarnico za kolesa in parkirna mesta ter izvedli nakup službenih koles. Dodatno pa bomo za morebitne investitorje izdelali tudi katalog z navodili za izvedbo primerne urbane opreme za kolesarje (parkirišča za kolesa, primerna stojala, oprema za servis koles ipd.) .

6  KP CERT IKONA

___________________________________________________________________________________________

Evropski teden mobilnosti 2017

Mestna občina Novo mesto se bo tudi letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki vsako leta poteka od 16. do 22. septembra in predstavlja najbolj razširjeno kampanjo za trajnostno mobilnost na svetu. Slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega ETM, je »združimo moči, delimo si prevoz«. Raziskave kažejo, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Vrednost nepremičnin v mestih z dobro kolesarsko infrastrukturo in učinkovitim javnim prevozov je višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni pešci in kolesarji v povprečju delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, saj gredo manjkrat k zdravniku in manj časa preživijo na bolniški. Vse to ima pozitiven vpliv na ekonomski položaj lokalne skupnosti, k temu pa lahko s svojim ravnanjem prispeva prav vsakdo izmed nas.

ETM2016 pasica 728x90

 

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljični odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še zabaven družabni dogodek. Organiziranje deljenja prevoza je enostavno – pri tem nam lahko pomagajo številne aplikacije in spletne platforme – in ima izjemno pozitiven učinek na življenje v lokalni skupnosti. Študije so namreč pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15 zasebnih avtomobilov, s čimer v mestih ostane na voljo več prostora za pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje na sploh.

Poleg občin se lahko pestremu dogajanju z registracijo svojih aktivnosti na platformi MOBILITYACTIONS kadarkoli pridružijo tudi šole, društva, podjetja in druge nevladne organizacije.

DSC 0002

nazaj