Ločenski most odprt pred predvidenim rokom

datum: 27. 10. 2009

Obnovitvena dela na Ločenskem mostu v Novem mestu so končana pred predvidenim rokom. Že ponoči 28.10.2009 je promet po mostu stekel v obe smeri.

Novomeški Ločenski most so začeli obnavljati v ponedeljek, 19. oktobra.  Delna zapora mostu naj bi trajala 15 delovnih dni, a so z deli končali pred predvidnim rokom. Tako je promet na mostu v obe smeri stekel že v noči na sredo 28.10.2009.

V sklopu sanacije dela Ločenskega mostu je bila delno obnovljena hidroizolacija mostne konstrukcije. Na tem delu sta bili obnovljeni tudi zaporna in obrabna plast asfalta, na delu mostu pa zgolj obrabna plast asfalta.

V dveh tednih po odprtju mostu za promet bo urejena še horizontalna prometna signalizacija.  Gre za t. i. barvanje talnih oznak.

Ocenjena vrednost obnovitvenih del je 54.000 evrov. Investitor je Direkcija RS za ceste, dela pa je izvajal novomeški CGP.

Ločenski most v Novem mestu sicer predstavlja jugovzhodno vpadnico v mesto, preko katere se steka promet predvsem iz smeri Metlike, Šentjerneja in Kočevja. Most je bil zgrajen leta 1977, večjih sanacijskih del pa doslej ni bilo. Sanacija zgornjega ustroja objekta je bila tako zaradi dotrajanosti mostu nujna.

nazaj