V ponedeljek, 19. oktobra, se začne obnova Ločenskega mostu

datum: 14. 10. 2009

Če bo vreme lepo, bo zapora trajala 15 dni.

Danes dopoldne je na rotovžu potekala novinarska konferenca, na kateri so župan Alojzij Muhič, Andrej Vižin (DRSC), Dominik Peternelj (DDC svetovanje inženiring, d. o. o.) in Jure Duh (Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Mestna občina Novo mesto) predstavili sanacijo Ločenskega mostu, ki se začne v ponedeljek, 19. 10. 2009. Zapora naj bi v primeru lepega in suhega vremena trajala predvidoma 15 dni.

 

V ponedeljek, 19. oktobra, bo pogodbeni izvajalec Direkcije RS za ceste CGP, d. d. pričel sanirati Ločenski most v Novem mestu. Na območju mostu bo v času izvedbe del vzpostavljena polovična zapora ceste, pri čemer bo promet potekal izmenično enosmerno.

 

Ločenski most se nahaja na glavni cesti G2-105/0255 Novo mesto (Krka-Revoz), ki predstavlja jugovzhodno vpadnico v mesto, preko katere se steka promet predvsem iz smeri Metlike, Šentjerneja in Kočevja. Most je bil zgrajen leta 1977, večja sanacijska dela se doslej niso izvajala, zato je zaradi dotrajanosti mostu potrebno sanirati zgornji ustroj objekta. Dela bodo obsegala zamenjavo celotnega zgornjega ustroja, izvedbo hidroizolacije in nove asfaltne prevleke.

 

Izvedba omenjenih del, vrednih dobrih 54.000 evrov, bo preprečila širitev poškodb na nosilno konstrukcijo mostu ter zagotovila varno odvijanje prometa.

 

Spremenjen prometni režim na območju mostu bo pričel veljati 19. oktobra; urejen bo z začasno prometno signalizacijo, in sicer:
- od 5. ure do predvidoma 15. ure bodo delavci promet usmerjali ročno, v času jutranje in popoldanske konice pa bodo pri urejanju prometa sodelovali tudi policisti;
- od 15. ure do 23. ure bo promet urejen s semaforjem, pri čemer bodo delavci intervale prilagajali prometnim tokovom;
- od 23. ure do 5. ure bo promet urejen s semaforjem.
V času izvedbe del bo dostop na most omogočen vozilom, ki pripeljejo iz smeri Novo mesto - center in Novo mesto - Bučna vas, medtem ko bo vozilom, ki pripeljejo iz smeri Mačkovca, dostop na most prepovedan (zaprt levi zavijalni pas).

 

Napovedana sanacijska dela, ki bodo trajala predvidoma 15 dni, je mogoče izvajati zgolj ob ugodnih vremenskih razmerah.

 

Vir: Služba za odnose z javnostmi DRSC

 

Zapora Locenskega mostu NK.jpg

nazaj