vodilna slika

Sprejem pri županu ob pridobitvi Valvasorjevega priznanja za projekt Arheološka podoba Dolenjske

datum: 01. 06. 2009

Župan je ob pridobitvi Valvasorjevega priznanja za projekt Arheološka podoba Dolenjske danes dopoldne sprejel Boruta Križa, dobitnika Valvasorjevega priznanja za projekt Arheološka podoba Dolenjske, direktorja Dolenjskega muzeja Zdenka Piclja in sodelavce, ki so pri omenjenem projektu sodelovali.

SPREJEM PRI ŽUPANU OB PRIDOBITVI 

VALVASORJEVEGA PRIZNANJA ZA PROJEKT ARHEOLOŠKA PODOBA DOLENJSKE,

KI GA JE ZA LETO 2008 DOBIL BORUT KRIŽ

 

Župan je danes dopoldne sprejel Boruta Križa, dobitnika Valvasorjevega priznanja za projekt Arheološka podoba Dolenjske, direktorja Dolenjskega muzeja Zdenka Piclja in sodelavce, ki so pri omenjenem projektu sodelovali.

Župan se je prisotnim zahvalil za izjemno delo, s katerim ohranjajo našo kulturo, izobražujejo naše prebivalce in veliko pripomorejo k uspešni promociji občine in razvoju turizma v Mestni občini Novo mesto.

Direktor Dolenjskega muzeja Zdenko Picelj je dejal: »Kar se tiče arheološke preteklosti in predvsem dediščine, ki jo hranimo v muzeju, je sicer sreča, da je bilo Novo mesto v preteklosti tako pomembno središče in da se pod Novim mestom skriva takšno arheološko bogastvo. Sreča je lahko tudi to, da je muzej imel in ima takšne arheologe in celotno ekipo, ki z dušo in telesom živijo za to dediščino, in se zaveda njenega izjemnega pomena. Da je ta dediščina strokovno raziskana, obdelana, dokumentirana, objavljena in predstavljena, pa ni več odvisno od sreče, kajti tu nastopi znanje, ki ga glede na rezultate pri nas ne manjka. To priznanje je sicer pomembno za Boruta, še bolj pa se mi zdi je to priznanje pomembno za celotno ekipo, muzej in še posebej za mesto. Kar smo ves čas govorili in obljubljali zadnjih deset let, smo več kot očitno brezhibno tudi realizirali. To je pomembno tudi za naše sponzorje, ki so nas pri tem projektu izdatno podprli, še bolj pa za MO Novo mesto, ki je v celoti sama sfinancirala obnovo Križatije in prostorov v njej ter opreme za razstavo, za kar gre posebna zahvala še enkrat županu g. Alojziju Muhiču, ki je v zadnjih dveh letih v proračunu MO NM zagotovil skoraj dve tretjini potrebnih sredstev, ki jih je prispevala občina v zadnjem desetletju. Če tega ne bi bilo, tudi razstave ne bi bilo in kar je z današnjega vidika še bolj pomembno, če tega ne bi realizirali v lanskem letu, bi se realizacija zagotovo zaradi krize zavlekla še za kar nekaj let. Še posebej, če vemo, da je bil prispevek Ministrstva za kulturo RS minimalen. Zato je bil v tej luči prispevek in angažma MO Novo mesto in vseh sponzorjev za realizacijo razstave pravzaprav odločilen.«

Borut Križ je dodal, da je priznanje nagrada za vse, ki so bili v to delo vpeti. Še posebej pa je pomembno, da so projekt opazili in pozitivno ovrednotili v arheoloških strokovnih krogih.

Ob zaključku srečanja je župan čestital gostom tudi za dan muzeja, ki ga omenjena ustanova praznuje prav danes.

Nagrado je podelilo Slovensko muzejsko društvo .

 

Kabinet župana

 

Sprejem pri županu Mestne občine Novo mesto 

 

 

Valvasorjev nagrajenec g. Borut Križ 

 

  

                                                                                                  

nazaj