vodilna slika

Potek del na Kandijskem mostu - obvestilo

datum: 21. 05. 2009

Zaradi tehnologije del pri obnovi hodnikov za pešce v fazi strjevanja betonov bo potrebno zagotoviti pogoje s čim manj vibracijami na Kandijskem mostu

V okviru obnovitvenih del na Kandijskem mostu bo v fazi strjevanja betona na hodniku za pešce potrebno zagotoviti okoliščine s čim manj vibracijami za preprečitev nastanka razpok v betonski masi. V ta namen bodo ob popolni zapori Kandijskega mostu za motorni promet začasno ustavljena tudi gradbena dela.nazaj