vodilna slika

Kandijski most - obnova hodnikov za pešce in začasna prometna ureditev - sprememba!

datum: 11. 05. 2009

Kandijski most bo v času obnove hodnikov za pešce, popolno zaprt za motorna vozila.

Zaradi poškodovanja hodnika za pešce na Kandijskem mostu z vozilom, ki je zapeljalo preko hodnika,  kar je privedlo do dokončnega uničenja konstrukcije hodnika, s čemer je onemogočen varen prehod pešcev, se Kandijski most do zaključka obnovitvenih del, zaradi varnosti prehoda pešcev in kolesarjev, popolnoma zapira za motorni promet.nazaj