vodilna slika

Sklic 3. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 07. 05. 2009

Seja bo v četrtek, 14. maja 2009, po končanem nadaljevanju 22. seje.

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka: 032-20/2009

Datum:   6. 5. 2009

 

 

Na podlagi 21. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008) ter sklepa 22. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

3. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 14. maja 2009,

 

po končanem nadaljevanju 22. redne seje

Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto ,

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg7 (Rotovž).

 

 Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i   r e d :

 

1. Dom starejših občanov v območju OPPN Poganci - zagotovitev proračunskih sredstev za izvedbo projekta

1. Popravek predloga sklepa - Dom starejših občanov OPPN Poganci - zagotovitev proračunskih sredstev za izvedbo projekta

 

 

Priloženo je gradivo za odločanje.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

 

Župan

Alojz MUHIČ

 

 

Vabljeni:

 

1.   Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

2.   Mag.Sašo Murtič, direktor občinske uprave

3.   Predstavniki občinske uprave

4.   Franc Panjan, generalni direktor Begrada, d.o.o.

5.   Milena Dular, direktorica Doma starejših občanov Novo mesto

 

nazaj