vodilna slika

Kandijski most bo dobil varnejšo in lepšo podobo

datum: 24. 04. 2009

Kandijski most bo na delu hodnikov za pešce obnovljen v celoti, zamenjani pa bodo tudi nekateri drugi dotrajani deli na mostu

Danes, 24. aprila 2009, je župan sklical novinarsko konferenco na temo obnove Kandijskega mostu in prometne ureditve v času obnove. Več o omenjenem projektu na naslovu ...

Gradivo - obnova hodnikov za pešce - novinarska konferenca

nazaj