vodilna slika

Razširitev dnevnega reda 21. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 18. 02. 2009

Seja bo v četrtek, 26. 2.2009.

Številka: 032-5/2009

Datum:   17. 2. 2009

OBČINSKI SVET

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 - UPB 2) ter 22. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB 1) predlagam

r a z š i r i t e v

 

dnevnega reda

 

21. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

sklicane za četrtek, 26. februarja 2009, ob 16. uri,

 

 z naslednjimi točkami:

 

11. Gospodarski načrt JP Komunala Novo mesto za leto 2009 - druga obravnava

 

12. Predlog soglasja k ustanovitvi Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu

 

13. Predlog sklepa o podpisu protokola o sodelovanju z mestom Torun (Poljska)

 

14. Poročilo o izvajanju ukrepov v zvezi s strategijo primarnega zdravstva v Mestni občini Novo mesto

 

15. Pregled realizacije koncesijske pogodbe o urejanju mestnega potniškega prometa v Novem mestu po posameznih členih

 

16. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto za leto 2008 in plan dela za leto 2009

 

17. Poročilo o oskrbi s pitno vodo in kakovost vode v letu 2008 v Mestni občini Novo mesto

 

 

Dosedanja 11. točka se preštevilči v 18. točko.

 

Priložena so gradiva za vse nove točke dnevnega reda, za 9. in 10. točko dnevnega reda ter dopolnilno gradivo k 6. točki dnevnega reda. Gradivi za 4. in 18. točko boste v skladu s poslovniškimi določili prejeli pred sejo.

 

S spoštovanjem!

 

Župan

Alojzij Muhič

 

Povezava na prvotno vabilo in gradiva (15 dnevni rok).

 

DSC02783.JPG 

nazaj