vodilna slika

Župan v Gabrju

datum: 11. 02. 2009

Letos je nujno zgraditi vodovod in kanalizacijo na Jugorju.

Župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič se je s sodelavci po načrtu svojih obiskov krajevnih skupnosti sestal s člani sveta KS Gabrje.
Župan je člane sveta najprej seznanil s finančnim položajem mestne občine in poudaril, da bo leto 2009 minilo v znamenju finančne konsolidacije občinske blagajne, čemur bo podrejen večji del njegove in aktivnosti občinske uprave.
Gabrčani so županu predstavili svoj načrt aktivnosti, pri čemer so izpostavili projekt ureditve vaškega jedra, odkup zemljišča pri kulturnem domu, ki je potreben nujnih vzdrževalnih del, namestitev zabojnikov za odpadke na parkiriščih za turiste in pohodnike na Gorjance itd.
Posebno pozornost pa so namenili v letošnjem letu predvideni realizaciji projekta kanalizacija v vasi Jugorje s hkratno izgradnjo in rekonstrukcijo vodovoda. Vas se sedaj oskrbuje z vodo iz lastnega vodovoda, ki pa po opravljenih analizah kaže na neustrezno bakteriološko sliko. Občini je zato sanacijo tega vodovoda naložila tudi sanitarna inšpekcija. Po izvedeni investiciji se bodo Jugorčani z vodo oskrbovali iz gabrskega vodovoda, vrednost investicije pa znaša skupaj za vodovod in kanalizacijo nekaj več kot 440.000,00 EUR. Zaradi te nujne investicije pa bo kakšno leto moral počakati tudi nedokončani del kanalizacije v Gabrju, katere investicijska vrednost je ocenjena na 730.000,00 EUR.
Občino že v kratkem čaka še večja investicija v čedalje slabšo cesto na relaciji Brusnice - Gabrje.
nazaj