vodilna slika

Meritve hitrosti v Mestni občini Novo mesto ali Kako vozimo

datum: 25. 11. 2008

Meritve hitrosti v cestnem prometu - kako vozimo - analiza zbranih podatkov...

Skozi celo leto se izvaja monitoring prometa na območju Mestne občine Novo mesto z namenom ugotavljanja stanja obnašanja voznikov v prometu, nivo prometno tehnične kulture in relevantnih podatkov za sprejemanje odločitev pri izvajanju ukrepov za povečevanje varnosti v cestnem prometu. Aktualni podatki in izvlečki so predstavljeni v priloženi datoteki.

Meritve hitrosti v MONM - 2008

nazaj