vodilna slika

Župan v Stopičah

datum: 02. 04. 2009

Telovadnico bi lahko začeli graditi že jeseni.

Župan v Stopičah

 

Telovadnico bi lahko začeli graditi že jeseni

 

Župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič se je s sodelavci v okviru programa obiskov krajevnih skupnosti v letu 2009 v torek, 31. 3., sešel s člani sveta KS Stopiče. Slednji so izpostavili pet glavnih točk pogovora, ki zadevajo izgradnjo telovadnice oziroma športne dvorane, rekonstrukcijo lokalnih cest, nadaljevanje izgradnje kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda na Težki Vodi in možnosti koriščenja zidanic v turistične namene.

 

Župan je seznanil svetnike, da bo projektiranje telovadnice v Stopičah končano do začetka poletja, kar pomeni, da bi se gradnja lahko začela že letos, če bomo uspešni na razpisu za evropska sredstva. Hkrati so v izdelavi še dve investicijsko tehnični dokumentaciji, in sicer za kanalizacijo v Šentjoštu in rekonstrukcijo vodovoda na Gornji Težki Vodi.  Letos bo stekla ureditev državne ceste skozi naselje Dolnja Težka Voda s hkratno rekonstrukcijo energetskih in komunalnih vodov v dolžini 580 m. Ocenjena vrednost naložbe je 1.180.000 EUR, od tega mora Mestna občina Novo mesto prispevati 385.000 EUR.
Občina se bo prijavila na razpis za obmejna območja in poskušala pridobiti sredstva za rekonstrukcijo oziroma novogradnje ceste skozi Mali Orehek ter rekonstrukcijo ceste Hrušica- Brusnice. Če bo občina uspešna na razpisu, bomo začeli graditi že letos. Občina je že pridobila potrebna zemljišča za gradnjo ceste skozi Mali Orehek.
V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za lokalno cesto na odseku PangrčGrm-Gabrje, ki jo bomo prijavili na državni razpis za izvedbo v naslednjem letu.
Rekonstrukcija križišča z državno cesto v Črmošnjicah se zaradi pomanjkanja državnih sredstev pomika v naslednje leto. Tudi za to rekonstrukcijo je občina že pridobila potrebna zemljišča.

 

Svetniki so izrazili nezadovoljstvo nad počasnim izvajanjem izgradnje in priključevanja naselij na kanalizacijski vod po dolini Klamferja, s čimer so demonstrirali visoko stopnjo ekološke zavesti. Glede tega jih je vodja Oddelka za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo mag. Jože Kobe seznanil z razmerami v Sloveniji, ki so po drugih občinah veliko bolj kritične kot v novomeški. Na primer: če beleži ta čas Mestna občina Novo mesto 65-odstotno pokritost teritorija s komunalnimi vodi, velja to za razvito kranjsko občino samo v 25 odstotkih. Skupna ugotovitev je bila, da bomo težko sledili uredbam Evropske unije, ki predvideva kanalizacijsko ureditev celotnega ozemlja Republike Slovenije do leta 2015 oziroma za manjša naselja do 2017, če se ne bo v izgradnjo aktivneje vključila država.

Kar zadeva možnosti, ki jih v turističnem pogledu ponujajo zidanice, so sodelujoči v razpravi prav tako ugotovili, da se stvari premikajo prepočasi. Razlog za takšno stanje pa so videli v pomanjkanju celovite strategije države na tem področju, kar velja tako za prostorsko urejanje vinogradniških območij kot tudi za finančne spodbude, ki jih praktično ni. 

  

 

nazaj