vodilna slika

Župani podpisali Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto ter občinama Straža in Šmarješke Toplice

datum: 18. 11. 2008

Župani so z vsebino sporazuma zadovoljni.

Danes opoldne so župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič, županja Občine Šmarješke Toplice mag. Bernardka Krnc in župan Občine Straža Alojz Knafelj slovesno podpisali Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice.

Uvodoma je župan Alojzij Muhič izrazil zadovoljstvo, da so pogajalci kljub napornim pogajanjem z modrostjo in soglasjem le prišli do sporazuma. S podpisom sporazuma, ki za mestno občino sicer pomeni določene obveznosti, bo poslovanje vseh občin enostavnejše in hitrejše. Povedal je še, da javni zavodi skladno s teritorialnim načelom ostanejo v občini, v kateri imajo sedež. Obema kolegoma je zaželel uspešno delovanje ter izrazil upanje na uspešno sodelovanje med občinami tudi v prihodnje.

Županja mag. Bernardka Krnc je dodala, da so se župani dogovorili o odpravnini, ki na prebivalca šmarješke občine znaša 360 evrov, kar za Občino Šmarješke Toplice znaša dober milijon evrov. Odpravnino bo novomeška občina morala poravnati do konca leta 2011. Prav tako so dosegli dogovore o delitvah ostalega premoženja, kar pomeni, da bodo vse tri občine odslej lahko delovale samostojno.

Župan Alojz Knafelj se je zahvalil obema pogajalcema za strpen in konstruktiven dialog. Poudaril je, da je kljub dvoletnim pogajanjem do sporazuma prišlo relativno hitro. Sporazum je ocenil kot dobrega in izrazil upanje, da bodo občine, ki so geografsko medsebojno zelo povezane, uspešno sodelovale tudi vnaprej.

 

 

Delitvena bilanca podpis splet.jpg

Foto: Rasto Božič

 

Delitvena bilanca rokovanje splet.jpg

Foto: Rasto Božič

 

Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31. 12. 2006

nazaj