vodilna slika

Razširitev dnevnega reda 18. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 12. 11. 2008

Seja bo v četrtek, 20. novembra 2008, ob 16. uri.

Številka:032-22/2008

Datum:   12. 11. 2008

OBČINSKI SVET

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto(Uradni list RS, št. 96/2008 - UPB 2) ter 22. in 23. člena PoslovnikaObčinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB 1)predlagam

 

r a z š i r i t e v

 

dnevnega reda

 

18. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

sklicane za četrtek,20. novembra 2008, ob 16. uri,

z naslednjo (pod)točko:

 

 

13.2 Predlog sklepa o odtujitvi nepremičnine parc. št. 642 in dela nepremičnine parc. št. 643, KO Kandija

 

 

Priložena so gradiva za preostale manjkajoče točke dnevnega reda, razen priloge k 11. točki ter gradiva za 18. in 19. točko, ki ga boste v skladu s poslovniškimi določili prejeli pred sejo.

 

 

Sspoštovanjem!

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

 

 

 

nazaj